วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พ่อแม่คือครูคนแรกของลูกและเป็นพระในบ้าน

ยแล้ว” ความฝืนนั้นมีอยู่คู่ชีวิตของคนทุกคน พ่อแม่เองนอกจากจะ ฝันให้ลูกเป็นอย่างที่ตนเองคิดแล้ว ควรจะมองความฝันของลูกบ้างว่าแพยางหงษ์ขาว ตรงกับพ่อแม่หรือไม่ หากว่าตรงกันก็ถือว่าเป็นโชคดีของครอบครัว แต่ หากไม่เหมือนกัน พ่อแม่และลูกคงต้องมานั่งจับเข่าคุยกันโดยส่วนมากตามแบบฉบับครอบครัวไทย มักจะถือความคิด และคำตัดสินของพ่อแม่เป็นคำตอบสุดท้าย ซึ่งนั่นมักจะเป็นสิ่งที่ลูกไม่ ต้องการ หลายครอบครัวเกิดปัญหาอย่างหนักจนลูกต้องหนีออกจาก บ้าน ทางที่ดีที่สุดพ่อแม่ควรจะให้โอกาสลูกไปทำในสิ่งที่เขาฝันเสียก่อน หากไม่ไต้จริงๆ ค่อยกลับมาส่สิ่งที่พ่อแม่ฝันทุกวันนี้เด็กนั้นมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองสูงมาก หากมั่นใจ และต้องการจะทำอะไรแล้วจะพยายามทำดู ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี พ่อ แม่ควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้าน สิ่งที่ลูกจำเป็นต้องมีในการ ตามหาความฝันนั้นมีอะไรบ้าง เราจะลองดูกั. แบบอย่าง (Idol) ก่อนที่ลูกจะทำตามความฝันนั้น พ่อแม่ ต้องถามลูกก่อนว่า “ลูกมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ลูกอยากจะเป็นหรือยัง’’ แพยางแฟนซี ในแต่ละวงการหรือแต่ละสาขาอาชีพมักจะมีคนที่เก่งจนมีซื่อเสียงไปทั่ว บุคคลเหล่านั้นต่างเป็นแบบอย่างให้หลายคนในลังคมนั้นทำตาม ซึ่งนับ ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเมื่อพ่อแม่รู้ว่าบุคคลต้นแบบของลูกคือใครแล้วก็ต้องพิจารณา ว่าคนๆ นั้นมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้าง เพราะว่าคนเรานั้นย่อมมีทั้งข้อดี และข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น เช่นนักดนตรีบางคนเล่นดนตรีเก่ง แต่เป็นคน ชอบสูบบุหรี่ หรือนักฟุตบอลบางคนเล่นเก่ง แต่ชอบมีภรรยาหลายคน เป็นต้น เมื่อเอย่างนี้แล้ว ควรจะแนะนำให้ลูกเลือกแต่สิงดีๆ ชองเขา มาใช้ ส่วนไม่ดีก็อย่านำมาเลียนแบบข้อควรระวังอย่างหนึ่งสำหรับ พ่อแม่ อย่าพยายามเปลี่ยนบุคคลต้นแบบ ของลูกเป็นอันขาด เพราะนั้นจะแสดงถึง การบังคับลูกอย่างไม่ตั้งใจ ควรให้ลูกเรียนรู้ เองว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควร เมื่อลูกโต ขึ้น ลูกก็จะรู้เองว่าควรเลือกบุคคลแบบ ไหนเป็นตัวอย่า รู้จักให้ลูกสร้างความมั่นใจให้ตนเอง ความมั่นใจนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ ขาดไม่ได้ห่วงยางคอ  หากว่าต้องการความสำเร็จ ต่อให้เป็นคนเก่งหรือฉลาดแค่ไหน หาก ขาดความมั่นใจ ก็ไม่สามารถไปถึงฝังฝัน ความมั่นใจนั้นมีขึ้นมีลง พ่อแม่ต้องสอน ให้ลูกนั้น รู้จักปรับระคับความมั่นใจใน ตนเองให้พอเหมาะความหมายของคำว่า “ความมั่นใจ” ในพจนานุกรมภาษาอังกโเษ ฉบับ Concise Oxford Dictionary ระบุเอาไว้ว่า “ความไว้เนื้อเสิ่อใจ ในสิ่งที่คาดการณ์ไว้อย่างกล้าหาญ” ไม่มีใครที่จะสร้างความ

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิธีนำเสนอข้อมูลในการเป็นจริงเพื่อผลประโยช์ของผู้บริโภค

เสนอทางเลือกให้ลูก เช่น เมื่อเขาได้รู้ ได้ยินเรื่องราว บางเรื่องบางอย่างมาและเกิดข้อสงสัย พ่อแม่ก็ควรแนะนำให้ เขาวิเคราะห์หาเหตุผล เพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ อย่างไร และเพราะอะไรแพยางหงษ์ขาว หรือลูกอยากได้ของ กิบอก กับเขาว่า มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไหน จำเป็นแค่ไหน ข้อดี และข้อเสียเป็นอย่างไร ถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นของชนิดอื่นๆ ยี่ห้อ อื่นๆ จะไดีไหม ช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออก มีทางเลือกให้ เขาคิดได้หลายทาง หลากหลายแง่มุม มีมุมมองที่แตกต่างออกไป ให้เขาได้เปรียบเทียบ พยายามตั้งคำถามขึ้นมาให้ถกเถียงกัน เล่นๆ เสมอๆ เพื่อแกให้เขาเป็นนักคิดอย่างมีทักษะ ความคดหมายถึง การขยายขอบเขตความคิด การทำลายกำแพงความคิดแบบเดิมๆเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ความ คิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน วงจรน้ำเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดให้กับปัญหา ที่เกิดขึ้นหมายถึง การแจกแจงเรื่องให้เป็นเรื่อง ย่อยๆ แล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างเรื่องย่อยๆ เหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ หมายถึง ความสามารถในการนำเอาสิ่ง เดิมๆ สิ่งที่มีอยู่ ไปปรับใชให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะ สมลงตัว โดยยังมีกลิ่นอายเดิมหลงเหลืออยู่เป%1'ย'นเทียบ หมายถึง การพิจารณาดูความแตกต่าง ความคล้าย ความเหมือน ระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งอื่นที่แตกต่าง ออกไป เพื่อให้ใต้ข้อสรุปและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ เป็นประโยชน์ในการแกใขปัญหาหรือหาทางออกกับเรื่องบาง  ห่วงยางเป่าลม เรื่องหมายถึง ความสามารถในการวางแนวทาง ที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด ที่เกี่ยวข้องกัน โยงเข้าหาแกน ของเรื่องได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไป สนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดร้อยเรียง ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างลงตัว แล้วนำมา สร้างเป็นความคิดรวบยอดเป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นมาตรฐาน ให้กับเรื่องนั้นๆ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยง เรื่องราวหรือแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เข้าหาเนื้อหาสาระ ของเรื่องได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง สอนลูกโดยอธิบายถึงการมองต่างมุม การตัดสินใจสามารถทำได้หลายวิธีและแสดงให้เขาเห็นว่าการมองที่แตกต่างและหลากหลายแง่มุมนั้น มีฑั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไร โดย พยายาม!]กให้เขาคิดในเชิงบวก ด้วยการใส่ทัศนคติที่ดีเข้าไป วัยเด็กเป็นวัยที่อยากเห็น  ห่วงยางเด็ก เขาจึงมักมีคำถามใหม่ๆ มา ถามพ่อแม่เขาเสมอ พ่อแม่ก็ควรใส่ใจพยายามหาคำตอบมาให้เขาให้มากที่สุด แต่ในตอนนั้นก็ต้องถามลูกกลับไปว่า แล้วลูกล่ะ รู้สึกอย่างไร เพื่อให้เขาได้คิดต่อ และในขณะเดียวกันบาง คำถามก็สามารถมีหลายคำตอบได้ พ่อแม่ก็ควรพยายามให้

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศดีมีหงษ์ขาวหลายตัว

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเอาการตามใจตัวเองทุก ถนน    ประ๓ทมาตีแผ่ให้เห็นกันทั้งหมด ความเกินพอดีทุกอย่าง คือ การตามแปดเลน    ใจตนเอง และหากเราไม่รู้จักการtเกฝนการขัดขืนความรู้สึกเหล่านี้ไฝมี แล้ว เราก็จะตกเป็นเหยื่อของมันได้โดยง่าย เรามักตรวจหาที่มาของ ทางตัน    ความล้มเหลวของตนเองได้เสมอ แพยางสูบลม ไม่ว่าข้ออ้างของเราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้ดีในใจว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือตัวเราเอง จะต้องมีสักหน ที่เราอุตสาหะแต่ก็ทำผิดพลาดและล้มลความย้บยั้งชั่งใจ” จะมาจากบุคลิกที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ ทำหน้าที่ในเวลาที่เหมาะสม และจัดการกับปัญหาได้ทั้งหมดแล้ว ระบบตรวจสอบของเราก็จะไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป ทุกสิ่งจะ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จนทำให้เราลืมตัวไปได้ว่า ทุกสิ่ง “ต้อง” เสื่อมไปตามกาลเวลา หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีในบทก่อนหน้าที่กล่าวถึงการ “เก็บตุน” ได้เน้นถึงความ จำเป็นที่จะต้องเก็บตุนเสบียงไว้ให้กับตนเองเสียตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อ สำหรับ    ที่จะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองและเข้าไปขุดมันทิ้งแบบถอนรากถอนโคนผู้ท    โดยทันทีทันใด และแทนที่มันด้วย “ความทรหด’’ ทีจะตื๊อพยายามรู้จัก    ต่อไปจนกระทั้งวันสุดท้ายชีวิตมันทำให้เราระลึกถึงความสำคัญของการเก็บตุนเสบียง ของตัวเองไว้ทีละเล็กละน้อยอยู่ตลอด แม้แต่ “ความทรหดอย่าง ไม่หยุดหย่อน” ก็ต้องได้รับการดูแล ดินต้องรักษาให้อุดมสมบูรณ์ และรดนํ้า. เตรียมพร้อมไว้รับมือ เผื่อมีสายลมที่พัดเอาความละเลย และขี้หลงขี้ลืมเข้ามา ซึ่งจะต้องทำไปควบคู่กับกระบวนการของ ความสุขจะมาหาเฉพาะผู้ที่รู้จักดูแลตนเอง เป็นเหมือน กับผลิตผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากจิตใจที่ใสสะอาด ไม่มืความสุข ใดที่จะเหนือไปกว่าการรับรู้ถึงบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งของตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคนที่ปรารถนาความสำเร็จคนที่ลุกขึ้นตื่นตอนเช้าจากการนอนหลับที่เพียงพอ และทุ่ง เข้าห้องอาบนํ้าหลังออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉง จะมืความ พร้อมสำหรับทุกสิ่ง มองโลกด้วยทัศนวิสัยที่กว้างไกล มืความมุ่งมั่น ในเป้าหมาย...แล้วจะมัวช้าอยู่ไย ออกก้าวเดินอย่างว่องไวพร้อม พกใบหน้าที่ฉาบไปด้วยรอยยิ้มและความสุขออกไปแจกมันให้กับทุกคน ที่ได้พบสัมผัส ร่างกายและจิตใจที่พร้อม...สุดบรรเจิด!
การใช้จ่ายมากกว่าที่มีอยู่เป็นประเด็นใหญ่ที,จำเป็นต้อง ให้ความสนใจ ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะมีความแตกต่างกันไปตาม แต่ละกรณี ที่สำคัญคือต้องมองปัญหาด้วยสติและสุขภาพจิตที่ดีการใช้จ่ายที่เกินตัวนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่เราต้องพบ หากคนทุกคนเหมือนกันและมีเวลาว่างที่เท่าเทียมกัน ประเด็นนี้คง จะเขียนออกมาในย่อหน้าต่อไปได้ลำบาก ทว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละคนมืความสามารถที่แตกต่างกันออกไป และสามารถประสบ¬ ห่วงยางหงษ์สีขาว ดวามสำเร็จในบางเรื่องอย่างง่ายดายจนสร้างความประหลาดใจให้กับ คนอื่น แม้ว่าจะมีความแตกต่างและหลากหลายสามารถให้คำ แนะนำเดียวกันได้ หากมองที่ประเด็นอย่างลึกซึ้ง สำหรับคนบางคน “หนี้’’ เป็นสิงที่น่ากลัว สำหรับบางคน ไม่มีความหมายเลย แต่ละคนมีนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกัน อันเนื่องมา จากมุมที่เราเลือกมอง การใช้ชีวิตเกินตัว เกินกว่าที,เราจะจ่ายได้ หมายความว่าอีกเพียงไม่นานเราจะต้องเป็นลูกหนี้ และการจะทำให้ เราหลุดจากสภาพของลูกหนี้ได้นั้น เราจะต้องปรับเปลี่ยนการมอง เพื่อหยุดการใช้ชีวิตที่เกินตัวของเรา บางคนสามารถทำได้สำเร็จ หลายคนทำไม่ได้ในขณะที่ดูเหมือนว่าพยายามจนสุดความสามารถ แล้วและยังมีอีกพวกหนึ่งเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มิวนิคลมแห่ง โชคชะตาพัดมาหรือพัดไป จ่ายคืนได้ครบหรือไม่ ทิ้งให้ฟ้าลิขิตด้วยความจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตในบางครั้ง เราอาจยอมรับ ว่าคนล่วนใหญ่จำนวนมากพบความจำเป็นต้องเป็นหนี้ เพราะไม่ พร้อมจ่ายในบางโอกาส อุบติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มันจะบังคับให้ เราใช้จ่ายโดยต้องมีเครดิต และหากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว แต่เรา ไม่ได้สร้างเครดิตไว้เลย ความเป็นจริงต่อมาที่ต้องพบคือ เงินที่มีอยู่ หมดลงและต้องนอนท้องไล้แห้งอยู่ในห้อง ใครก็คงช่วยอะไรไม่ได้ คำพูดที่ว่า “ฉันไดมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น’’หรือ “ฉันไม่เคยเป็นหนี้ใคร” หรือ "ฉันไม่เคยใช้เงินที่เกินกำลังของตัวเองเลย” แพยางหงษ์ คงจะไม่ช่วย อะไร เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับครอบครัวหรือเกิดขึ้นจนเราจะ พบตนเองสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีที่ใดให้หันไปพึ่งพาได้มีคำพูดที่น่าฟังอยู่ คือ "คนเราอดออมได้จนอดตาย” หรือจะ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะไปด้วยกันไม่ได้กับนิสัยขี้ออม

ห่วงยางเล่นน้ำ