วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกายที่มีราคาแพง

ผู้จัดการที่มีความสามารถต้องจำได้ว่า เขามอบหมายอะไร ให้ใครทำ เขาต้องจำเพื่อติดตามผล จำว่ามีบางอย่างที่จะต้องทำ ให้เสร็จ ถ้าความจำล้มเหลวทุกสิ่งอาจจะพังครืน มันถูกลืม และ ไม่มีวันทำให้เสร็จลุล่วงใช้ระบบความจำ เชือกกระโดดราคาถูก ในการจำสิ่งดีๆ ที่พนักงานทำไต้สำเร็จ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การเชื่อมโยงซื่อหรือคำแทนกับความสำเร็จ นั้น กับคำแนะนำ กับปริมาณงานที่ทำโดยแต่ละคน แล้วจงแน่ใจ ว่าไต้แสดงความซาบซึ้ง นั่นเป็นสิ่งสำคัญ การทดลองได้พิสูจน์ ให้เห็นว่า ใครที่ได้รับการยกย่องชมเชยจะปรับปรุงงานได้มากที่สุด คนที่ต้องพิสูจน์ผลงานต่อไปไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง แม้แต่น้อย ดังนั้นจงแน่ใจที่จะจำเพื่อแสดงความซาบซึ้งใจ บางที มันอาจจะสำคัญกว่ารางวัลที่เป็นเงินทองคนอื่น มันเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่ทรงอำนาจคุณไม่สามารถ “ติดต่อ” กับผู้คนได้ ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าเขา เป็นใคร เขาสนใจอะไร แต่ไม่ใช่ในระดับผู้บริหาร ในฐานะที่เป็น ผู้จัดการ คุณต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนรู้สึกว่าเขามีความ สำคัญ การให้คนอื่นคิดในทางที่ดีกับคุณไม่มีอะไรมากไปกว่าเท่าๆ กับการทำให้เขาคิดในสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคัวเองรือสื่อทางศิลปะ มักทำ เอาใจใส่กันและจำ ข้อมูลของแต่ละคน ใช้ความพยายามในการจำและเรียกซื่อคน (มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ลุดที่เขาครอบครองอยู่) ใช้ความพยายาม ที่จะจดจำข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ และชีวิตส่วนตัวของเขาผู้พิพากษา Felix Frankfuter กล่าวว่า “ความสุภาพเป็นเครือง หล่อลืนของสังคม” มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ และแต่ละครั้งที่คุณ สุภาพกับใครๆ โดยวิธีที่กล่าวข้างต้น คุณกำลังรับรู้ว่าเขาสำคัญ และมีความใส่ใจเพียงพอที่ได้พยายามจำเขาหรือเธอความจำที่ผ่านทา?'ฟิกฝนคือหนึ่งในทักษะซึ่งสอนคุณให้ อัตโนมัติว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่งจำเป็นในจินตนาการของ เชือกกระโดดเพิ่มกล้าม  คุณในการกำหนดความเชื่อมโยงและกระชับแน่น ดังนั้นคุณจะ ขยายจินตนาการออกไป เพราะคุณกำลังใช้มันมากกว่าที่คุณเคย ทำมาก่อนให้อัตโนมัติ และการให้ไต้มาเพื่อความจำอันเหลือเชื่อ จะทำให้คุณเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นเป็นสิ่งที่วิเศษสุดที่มีอยู่ในที่นี้มักบริหารทุกคนยืนยันอย่างแข็งชันว่าธุรกิจของเขาและ เธอต้องการความคิดสร้างสรรค์โดยไม่มีข้อยกเว้น ทุกคน เห็นพ้องต้องยันว่า ความจำเป็นส่วนผสมหลักในการปลุกความคิด สร้างสรรค์คำจำยัดความของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ การนำ ข้อมูลที่ผ่านมาหรอประสบการณ์มารวมกันด้วยวิธีการ ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ มันมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ แนวความคิดเรื่อง “บ่าของยักษ์” ของนิวตันก็คือ คุณ ต้องมีสิงกระตุ้นทียิงใหญ่ คือความกลัว และใช้ความคิดของ คนอย่าง Aristotle, Plato ระบบความจำที่ได้รับการแกฝนได้ถูก นำมาใช้โดยนักพูดซาวกรีก ระบบหนึ่งในประสบการณ์ คือ ระบบ laci ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความคิดกับสถานที่ต่างๆ ของตนเองCicerqo เชือกกระโดดมือสอง  บรรยายถึงวิธีที่เขาใช้ระบบความจำในใจและวิธี ที่นักกฎหมายและหมอในสมัยของเขานำระบบความจำมาช่วย ตังนั้น ในการสร้างระบบความจำ คุณได้ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์จริงๆ (มีวิธีการมองแบบกว้างไกล)คุณสามารถยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ได้เหมือนกับนิวตัน ถ้า คุณมีความคิดสร้างสรรค์ และแกที่จะสร้างจินตนาการโดย การกำหนดความสัมพันธ์ และคุณลามารถใช้ความสามารถที่ได้ มา เพื่อความจำแบบใหม่เพื่อคุ้นเคยกับ “ยักษ์’ ในอาชีพของคุณ
เชือกกระโดด

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณลุงคนหนึ่งออกกำลังกายทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ภรเป็นชำงกจองใหยูไนอำเภอปาโมกข์ จังหวัคอ่างหอง กจองของกรูกรเสิยงค้ คกังวาน เพราะหุ้าจากไม้ซน ค ม้แค่กนค้องการกจองของม้านกรูกรไปประจำ!เพาทย์หงสินอาชีพการทำกลองในอำเภอป่าโมกข์ เป็นที่แพร่หลายก็จริงแต่ กลองคุณภาพคงมีไม่กี่ที่เท่านั้น เชือกกระโดดนำเข้า และกลองของครูกรก็เป็นหนึ่งในนั้น ครูเอื้องเป็นเพื่อนสนิทของครูกรคนหนึ่ง แต่ทั้งสองก็ไม่ค่อยลง รอยกันเท่าไร เหตุเพราะแข่งขันกันทำกลองนั้นเอง แต่ถึงอย่างไรกลอง ของครูกรก็ดูจะเป็นต่อกลองของครูเอื้องอยู่ดีครูกรไม่มีลูกสืบสกุลเลยแม้แต่คนเดียว แม้ว่าตนจะแต่งงานกับ ป้านวลมาแล้วเกือบสิบปี อายุของคนทั้งคู่ก็มากขึ้นทุกวันๆ มีเพียง ลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นที่คอยดูแลครูกรและป้านวลส่วนครูเอื้องนั้นแม้จะมีชื่อเสียงการทำกลองไม่มากเท่าครูกรแต่ ก็โชคดีที่มีลูกชายสืบสกุล และลูกสาวอีก 1 คน นับว่ามีความสุขใน ครอบครัวเหนือครูกรมาก วันหนึ่งครูกรเกิดป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลองของครูกรก็ไม่มีคนสิบทอดต่อ เชือกกระโดดนักมวย เพราะลูกคิษย์ทุกคนรู้ว่า หากคิดจะไม่ทำกลองกับครูกรแล้ว ก็ไม่ควรเอาความรู้ไปทำ กลองที่ไหนอีก เพราะครูกรเคยอธิษฐานว่าหากใครทำเช่นนั้น ช่วิตจะมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นตลอดไปวันหนึ่งก็ถึงพิธีล้างกลองที่ปฏิบ้ตกันทุกปี แต่ปีนี้ต้องเป็นหน้าที่ ของป้านวล เพราะครูกรไม่สามารถทำเองได้ แต่ป้านวลก็เกิดพลัดตก นํ้า และจมนํ้าตายในที่สุด การจากไปของป้านวลทำให้ครูกรเสียใจอย่าง มากในวันเผาศพป้านวลนี้เอง เหมือนโชคชะตาที่กำหนดไว่ให้ชีวิต ของครูกรด้องมือันเป็นไปพร้อมกับป้านวล วันนั้นครูกรไม่สามารถไป เผาป้านวลได้ เพราะเป็นอัมพาตต้องนอนเสียใจอยู่แต่ในบ้านพลันอยู่ดีธรณีวิทยา ๆ ก็เกิดเพลิงไหม้บ้านของครูกร ไฟไหม้กระหนี้ามาก ขึ้นเพราะกลองทุกใบเป็นเชื้อไฟอย่างดี ครูกรนั้นเหมือนกับตายทั้งเป็น เพราะต้องทรมานถูกเผาทั้งเป็นจนตายเมื่อลูกศิษย์ลูกหากลับมาจากงานศพก็ต้องพบกับความสูญเสีย เชือกกระโดดราคาถูก  ครั้งใหญ่ เมื่อพบว่าบ้านครูกรมอดไหม้ทั้งหลัง ส่วนศพของครูกรก็ดำ เป็นเถ้าถ่าน ดูเหมือนอาชีพทำกลองของทุกคนคงจบลงที่นึ่แล้วส่วนครูเอื้องที่ทราบข่าวของครูกรก็เสียใจ แต่ในใจก็คิดว่าคู่แข่ง ของตนก็ไม่มีอีกแล้ว เหลือแต่จะทำอย่างไรให้กลองตนมืคุณภาพดี เหมือนของครูกรเท่านั้น จึงคิดที่จะชวนลูกศิษย์ลูกหาครูกรมาอยู่ด้วยกันเชือกกระโดด

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา

พี่น้องเรื่อยมา และทั้งสองท่านหวงและอาลัยบ้านทั้งสองหลังนี้มาก ในส่วน ลึกของหัวใจแล้ว ไม่อยากจะขายหรือให้ใครครอบครอง เพราะเป็นทรัพย์ที่ ลํ้าค่า สิ่งเดียวในชีวิตของทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ ณ เวลานั้น โดยหาสิ่งใด  เรือยางมือหนึ่ง เปรียบปรานมิได้ และทั้งสองยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยลืมเลือนและบ้านทั้ง สองหลังนี้ก็คือ ตัวแทนของพระองค์ที่ไม่เคยเลือนจากไปไหนแต่เมื่อถึงคราวคับขัน และไม่สามารถแบกรับภาระที่มากมายเกิน กำลังไว้ได้ ทั้งสองท่านก็เห็นว่า ควรให้ทรัพย์สมบ้ตินี้ ตกแก่คนรุ่นหลัง ช่วง หน้าที่จะขายเปลี่ยนมือให้กับรัฐบาลสมัยนั้นไป ทั้งลองท่านรำพึงเสียงเครือ ด้วยสีหน้าเศร้าสลด นํ้าตาเอ่อท้นคลอเบ้า ว่า “เคยเป็นที่อยู่ที่กินที่หลับนอน แต่วันหนึ่งก็ต้องจากกันไป แต่ถ้าไปแล้วมีสภาพที่ดีกว่าเขาดูแลรักษาได้ ก็ น่าจะปล่อยไปไม่มีอะไรที่เป็นของๆ เรา เขามีบุญอยู่กับเราเพียงเท่านี้ ดูแล รักษามาได้จนถึงขนาดนี้ ก็นับว่าเป็นบุญล้นฟ้าแล้ว”ปัจจุบันบ้านทั้งสองหลังก็ใซ้เป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซื่งอยู่'ในความดูแลของสำนักนายกรฐมนตรี ขณะเดียวคันบริเวณนั้น กาลเวลาผ่านไป ความเจริญก็เข้ามาเยือน มีถนนใหญ่คัดผ่านการ สัญจรดีขึ้นตามลำดับ และ 2 ข้างทางได้รายรอบไปด้วยชุมซนหนา แน่นไปเสียแล้ว จึงขายบ้านท่าเกษม ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือปัจจุบัน เป็นโรงพิมพ์ธนบัตร ท้ายที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานบ้าน ให้พำนัก ที,ถนนเจริญนคร ฝังธนบุรี ท่านขนานนามบ้านหลังนี้ว่า บ้านพระ ขรรค์ชัยศรี และพำนักอยู่ที่นี่จนถึงแก,อสัญกรรม ด้านการเมือง เรือยางลายทหาร  ท่านได้รับ ตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี เทศบาลนครกรุงเทพ คนแรก ปี 2480เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้ว ก็เป็นข้าราชการบำนาญ และเป็นที่ปรึกษาราชการในพระราชสำนักต่อมาจนสมัยสงครามโลกครั้งที่2 พ.ศ. 2506 ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ทรงโปรดให้ท่าน รับราชการในตำแหน่ง สมุหราชวังและประธานกรรมการพระราชสำนัก นอกจากนั้นท่านได้สนอง พระเดชพระคุณในงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ!ชกาลที่ 6 หลายหน้าที่ เช่นนายก สภาลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกในคณะกรรมการ อำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และยังเป็นประธานกรรมการในบริษัทเอกชน อีกหลายบริษัท ทีสำคัญคือเป็นผู้ริเริมจัดตังธนาคารกรุงเทพ ทีเห็นในปัจจุบัน โดยสมรสพระราชทานกับ คุณหญิงประจวบ สุขุม ธิดาของมหา อมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช และท่านผู้หญิง ตลับ สกุลเดิม ณ ป้อมเพ็ชร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2467 มีบุตรธิดา 2 คน คือ รุจิรา อมาตยกุล มานน พึ่งบุญ ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังมืบุตรกับภรรยา แพยางติดเครื่องยนต์ ท่านอื่นอีกหลายคน ใน ช่วงบั้นปลายชีวิตนอกจาก การรับราชการแล้วท่านเจ้าพระยารามราฆพ ก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ท่านมีกิจวัตรประจำ วันคือ การจดบันทึก ซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยมัธยมวัย จนถึงแก่อสัญกรรม นอกจากนี้ก็เพลิดเพลินอยู่กับการดูแลเรือ ทั้งเรือยนต์เรือกลอันเป็น ของ ชอบของท่าน ตั้งแต่ยังรับราชการ และไปพักตากอากาศที่จังหวัดประจวบ- ดีรีขันธ์ทุกปี ท่านถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจ ณ ตึกธนาคารกรุงเทพ โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 สิริรวมอายุได้ 77 ปี


เรือยาง

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ความเป็นมาในการทำเครื่องเล่นพีวีซี

สำคัญต่างๆ ได้เปลี่ยนแนวทางการเจรจาเป็นแบบแบ่งปัน ผลประโยชน์หรือ Package Benefits บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทำให้ ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกตอบโต้ทางการค้า ม. 301 ของสหรัฐอเมริกา มาได้เราสามารถขยายเวลาการคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และสิทธิ- บัตรยามาได้อีก 3 ปี เรายอมแลกผลประโยชน์กับสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล โดยยอมเสียผลประโยชน์ของเราเพียงเล็กน้อย การยอมให้สหรัฐตั้งโรงกลั่น นํ้ามันคาลเท็กซ์หรือการให้ตั้งโรงงานกระจกการ์เตียนซึ่งเป็นคู่แข่งกับโรงงาน ขายแพยางโดนัส  กระจกอาซาฮีซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่สำคัญของพรรคชาติไทยในขณะนั้น การเจรจาการค้ากับสหรัฐนี้เอง ทำให้เรามีความจำเป็นต้องจ้าง ล็อบบี้ยิสต์ เพื่อไปทำหน้าที่ล็อบบี้ผลประโยชน์ของไทยในรัฐสภาและฝ่ายบริหารของ รัฐ ซึ่งทุกประเทศเขามีผลประโยชน์กับสหรัฐ เขามีกันหมด แม้แต่ประเทศ เพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือ พนมรุ้งพีลิปปินสํประเทศเราดูจะมี หลังสุดเลย ซึ่งที่ผ่านมาเขายอมรับว่า การล็อบบี้ในลักษณะดังกล่าวมีจริง แต่ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ควรได้รับเป็นที่ตั้ง เรื่องนี้ พลเอก ชาติชาย ได้มอบหน้าที่นี้ให้กับดร.สุรเกียรต เสถียรไทย ดูแลและดร.สุร- เกียรติก็สร้างผลงานให้แก่ล่วนรวมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผลงานด้านการ เจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาขณะที่งานด้านนโยบายสังคม รัฐบาลของพลเอกชาติชายเป็นรัฐบาล แรกที่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายสังคม เพื่อดูแลกำกับงานด้าน สังคม ผลงานที่ชัดเจนก็คือการกำหนดวันครอบครัวแห่งชาติ การควบคุมและ อาถรรพ บ้านพิษณุโลกการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ การสงเคราะห์แก่ผู้ขาดที่อยู่อาศัย โดยอนุม้ติเงิน 250 ล้านบาท ให้กรุงเทพมหานคร ไปจัดซื้อที่ดินให้แก่ชุมชนแออัด และ แก้ไขปัญหาทีดินทำกิน ของประชาซนในเขตพื้นที่ป่าขณะเดียวกัน ยัง1ได้'จัดเวทีองค์กร'พัฒนาเอกชน'พบหน่วยราชทารเป็น ครังแรกในป 2533 ห่วงยางคอราคาถูก  จัดสัมมนาระดมสมอง เพือแก้ไขปัญหาที่ทำกับประชา'ซน ในพืนทีปา อันเป็นที่มาของร่างกฎหมายปาชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ถูทต่อ ต้านจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ดูแลกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์อยู่ในขณะนั้น แต่ผลการสัมมนาก็ ส่งผลให้ทุกฝ่าย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเป็นจุดเปลี่ยนให้หน่วยงาน ราชการ หันมาสนใจปัญหาที,ทำกินอย่างจริงจัง และเกิดการยอมรับบทบาท ขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นครั้งแรกนอกจากนีได้คืนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลซนโดยได้ ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 หรือ ปร.42 ซึ่งใช้ มาตังแต่ปี 2519 เพือคืนเสรีภาพในการเสนอข่าวสารให้แก่สื่อมวลซน เพราะ ตระหนักดีว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้น ทุกอย่างต้องเปิดเผยสามารถตรวจ สอบได้ และการตรวจสอบโดยสือ อุปกรณ์เล่นน้ำในสระ มวลชนก็เป็นหนทางหนึ่งของการธำรงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยจุดเด่นของบ้านพิษณุโลกก็คือ การเสนอข้อมูลที่เป็นจริงต่อ รุ้ฐบาล เพื่อประกอบการด้ดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยเรื่องที่เสนอ ให้คณะรัฐมนตริพิจารณานั้น ได้รับการเสนอข้อมูลประกอบการ พิจารณาแทบทุกเรื่อง ซี่งก็มีที่งที่คณะรฐมนตริเห็นด้วย ก้ปข้อเสนอ และบางเรื่องอาจมีความเห็นแย้งเพราะเหตุผลทางการเมืองแต่ก็

แพยางโดนัส

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

การสร้างคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานในการผลิต

มือทั้งสองข้างผูกนัดไว้ด้วยตราสังมีดอกไม้ สดอยู่ในมือพี,พนมอยู่ระหว่างอกใบหน้าเรียบนิ่งสงบแต่สีหน้ายังมองดูสดใสไม่มี ริ้วรอยของความหมองคลํ้า หากเพ่งพินิจพิศดูให้ดีก็พบว่ามืรอยยิ้มนิดๆ ปรากฏ อยู่ที่มุมปากด้วยชำไป ดวงตาทังสองข้างหลับพริ้มคล้ายๆ คนนอนหลับ ได้ยิน เสียงพี่เทิดซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ ถามเบาๆ ว่า  เรือยางไวนิลลอยน้ำ “น้องอร! น้องอร! แล้วนี่สิรินภา กับ สุริยน จะมาเมื่อไร ศพไว้นานไม่ได้นะ เพราะเราไม่ได้ฉีดยา ศพจะคลํ้าดูไม่ดี” พี่อรพี่สาวของผมผละจากอ้อมกอดของแม่ เดินมาบอกว่า“ออกมาจากกรุงเทพฯ ครู่ใหญ่แล้วละพี่เทิด อรคิดว่าอีกประมาณครึ่ง ชั่วโมงเครื่องคงจะมาถึงสนามบินตอนนี้อรให้น้องแผนขับรถไปรอรับที่สนามบิน คิดว่าอีกไม่เกินชั่วโมงคงจะมาถึง”พี่เทิดพยักหน้าเข้าใจ แล้วก็จริงตังคำที่พี่สาวคาดคะเน ประมาณ ชั่วโมงเศษ สิ หรือสิรินภาบุตรสาวคนโตของพี,สีมาก็เดินลงมาจากรถยนต์ เธอ อยู่ในชุดกระโปรงสีดำเสื้อแขนกุดสีดำซึ่งตัดกับผิวที่ขาวนวลดูสง่าแต่ทว่าดวงตา ที่ชำแดงทำให้หล่อนดูหม่นหมองไปโดยปริยาย ติดตามมาด้วยสุริยนบุตรชาย คนรอง ซึ่งอยู่ในชุดดำทั้งชุดเช่นกัน ดวงตาชํ้าแดงไม่ผิดกับพี่สาวของเขามากนัก เมื่อมาถึงทั้งสองพาใบหน้าอันอาบไปด้วยคราบนํ้าตา เดินตรงไปยังแท่นตั้งศพ เมื่อมองเห็นร่างอันไร้วิญญาณของบิดาที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพ ทั้งคู่1ไม่ สามารถที,จะกลั้นนํ้าตาเอาไว้ได้ร้องไห้เสียงดังลั่นศาลาตะโกนเรียก“พ่อ! พ่อ! พ่อตื่นซิพ่อ” ไม่ขาดปาก พร้อมทั้งทรุดนั่งลงอย่างหมดเรี่ยวแรง เป็นที่หดหู่ ใจ ของคนรอบข้างจนทำให้น้ำตาอดที่จะ กล้ามไหลออกมาไม่ได้จนกระทั่งพี่อร และพี่สาโรจน์ตรงเข้าประคองพร้อมกับพูดจาปลอบ ประโลมจนทั้งลองคลายจากอาการโศกเศร้า พี่เทิดจึงบอกว่า“อ้าว!ทุกคนช่วยๆ กันปีดฝาโลงหน่อย” ทุกคนกุลีกุจอช่วยกันคนละไม้ละมือ ช่วยกันปิดฝาโลงศพ แล้วปิดทับขอบโลงทั้งสี่ด้าน เรือยางสูบลมราคาถูก  ด้วยกระดาษกาวอย่างดีป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าไปในโลงศพ แล้วค่อยๆ ประคองโลงศพบรรจุลงในโลงเย็นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อ รักษาศพไม่ให้มืกลิ่นเสียงพระสวดอภิธรรมขานรับเป็นทอดๆ สำเนียงเสียงบาลี เสมือนดั่ง มนต์ขลังที่สะกดให้ทุกคนนั่งพนมมือนิ่ง แต่บรรยากาศรอบตัวค่อนข้างจะวังเวง ทั้งสองด้านของศาลาเต็มไปด้วยพวงหรีด ที่บรรดาเพื่อนๆ พี่น้องและผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่สีมานำมาไว้อาลัย บรีเวณโลงศพประดับประดาไป ด้วยดอกไม้สดดูสวยงามประกอบกับไพ่กะพรีบดวงเล็กๆ จำนวนมากดวงที่ต่าง สลับกันส่องแสงเป็นประกายมืจังหวะ พี่อรพ่อ แม่ และหัวหน้าที่ทำงานของพี่สีมา นั่งอยู่บนโซฟายาวหน้าศพ มองเห็นพี่อรเฉพาะเบื้องหลัง พี่อรนั่งตัวงอหลังคุ้ม ไร้สง่าราศี สุริยนบุตรชาย เรือยางมือหนึ่ง เดินตรงเข้าไปกระซิบเบาๆ ที่'ข้างพูพี่อรจึง1ได้,ขอตัวลุกขี้'นมา รับไหว้แขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก่อนจะพามานั่งบนโซฟาใกล้ๆ กัน“ลุงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะหลานอรที่...สีมาเขาอายุสัน”ค่ะ! อรก็ไม่นึกไม่ฝนเหมือนกันว่าพี่เขาจะจากไปเร็วอย่างนี้” พี่อร รับคำน้าเสียงลั่นเครือยังไม่หายจากอาการโศกเศร้า“เมื่อเช้าอรยังโทรดัพท์ไปคุยกับพี่เขาอยู่เลย พี่เขาบอกอรเหมือนกันว่า ไม่สบายจะไปโรงพยาบาลอรก็บอกกับเขาว่าให้เขารออยู่ที่พักก่อน อรจะไปรับ แต่อรหลงทาง เสียเวลาหาเล้นทางเกือบ 3 ชั่วโมง และก่อนที่อรจะไปถึง ลูกน้อง

เรือยาง

ระบบการลอยตัวในน้ำของเรือยางรุ่นใหม่และเทคนิคการพายเรือ

มูลเมียเอ็งตายแล้ว”พูด'จบนางก็ร้องไห้ครั้าครวญอย่างน่าสงสาร ดำปันยืนนิ่งเป็นรูปปัน ร่างกายชาแทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง ตรงไปที่บ้านพบว่า บรีเวณ กลางบ้านมีโลงศพโลงหนึ่งตั้งเด่นอยู่กลางบ้าน เขารีบผวาเข้าไปดูทันที ทันทีที่เขาเห็นร่างที่นอนอยู่ในโลงศพ  เรือยางราคาถูก หัวใจของดำปันแทบสลาย ร่างกายไร้ เรียวแรง จนต้องกระแทกนั่งลงกับพื้น เพราะร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพ คือ ร่างของทองมูลเมียรัก ร่างของทองมูลนอนสงบนิ่งอยู่ภายในโลงศพ มือทั้งสอง ข้างถูกมัดสนิทตรึงไว้ด้วยตราลังพนมอยู่ระหว่างอกใบหน้ายังคงล่อเค้าอิ่มเอิบ ดวงตาปิดสนิทเหมือนคนนอนหลับ ดำปันล่งเสียงครั้าครวญอย่างน่าสงสาร พูดพรํ่า “ไม่จรง! ไม่จริง! ทองมูลยังไม่ตาย ฮือ ฮือ” เป็นที่น่าเวทนาของผู้คน รอบข้างยิ่งนัก ครู่หนึ่งก็มีฝ่ามืออันหยาบกร้านและเหี่ยวย่น มาตบที่ไหลของ ดำปันเบาๆ “หักห้ามใจซะบ้างเถอะดำปันเอ้ย! ยังไงๆ ทองมูลมันก็ไปสบายแล้ว” ดำปันค่อยๆ เงยหน้าที่อาบไปด้วยนํ้าตาขึ้นมาสบสายตากับชายชรา เรียก เสียงลันเครือ “พ่อ” เว้นระยะนิดนึงแล้วกล่าวว่าเมื่อคืนผมกับทองมูลยังอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยที่โรงพยาบาล”ชายชราเอ่ย ถามระคนตกใจ “อะไรนะ ลองพูดใหม่ซิ” แล้วดำปันก็เล่าเหตุการณ์นับแต่เจอ ทองมูลที่ทางเข้าหมู่บ้าน จนกระทั้งพาไปโรงพยาบาล พร้อมทั้งอาการอาลัย อาวรณ์ของทองมูล ชายชราได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว รำพึงออกมาเบาๆ “โธ่! ทองมูลเอ้ย ตายแล้วยังเป็นห่วงผัวอีก ไม้ต้องเป็นห่วงนะทองมูล หลับให้ สบาย พ่อจะดูแลเค้าเอง” ชายชราค่อยๆ โน้มกายลงมา เรือยางภาษาอังกฤษ ประคองร่างบุตรชาย ให้ลุกขึ้นยืน จ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาบุตรชาย” ลูกอย่าร้องไห้ไปเลย จะทำให้ ทองมูลเป็นห่วงเปล่าๆ ลูกจะต้องเข้มแข็งไว้” ดำปันสะอื้น ร้องไห้ ฮือ ฮือ ตลอด ชายชรารีบบอกลูกไปบอกลาทองมูลเป็นครั้งสุดท้ายเถอะลุเกเดี๋ยวเค้าจะปีดฝาโลงแล้ว”ดำปันก้าวเดินไปชิดกับขอบโลง ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ประคองใบหน้า ของเมียรัก ลูบไล้เล้นผมที่ปรกหน้าออก จ้องมองร่างเมียรักนิ่ง “ขอให้อีสุคตินะ ทองมูล ไม่ต้องเป็นห่วงพี่” แล้วก้มหน้าลงบรรจงจูบลาที่ใบหน้าของทองมูล อย่างนิ่มนวลเป็นครั้งสุดท้าย ค่อยๆ วางคืรษะนางลงอย่างแผ่วเบา ก่อนที่ฝา โลงจะปิดลงดำปันนำถุงมือน้อยๆ ที่ทองมูลกักไว้สำหรับทารกน้อยวางไว้ข้าง กายทองมูลบอกเบาๆ “เอาไว้ให้ลูกใล่นะทองมูล”ว่านรางจืด แล้วก็กลั้นเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว ไหลพรั่งพรูออกมาอาบทั้งสองแก้ม จนกระทั้งฝาโลงปิดสนิทลงพระสวดอภิธรรมศพเส!จเรียบร้อยแล้วทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงัด อากาศอันเย็นเยือกทุกอย่างตกอยู่ในความมีดมิด และทำมกลางความมืดมิด และ เงียบสงัดนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งตื่นจากหลับฝันเพราะปรากฏว่ามีเสียงหมาหอน เป็นระยะๆ พร้อมกับแว่วเสียงสะอื้น ซึ่งลอยมาตามลายลมที่พัดแผ่ว “ฮือ ฮือ ฮือ พี่ดำปัน...พี่ดำปัน” หลายๆ คนรีบคว้าผ้าห่มมาคลุมร่างทันที ไม่ผิดนักกับ ที่บ้านดำปันซึ่งเป็นที่ไว้ศพทองมูล ซึ่งมีคนเฝัาศพอยู่1ไม่กี่คนรวมทั้งดำปัน ซึ่ง ยังคงนั่งนิ่งอยู่หน้าศพ สายตาจ้องมองรูปถ่ายของเมียรักตาแทบไม่กะพริบ รอบๆบ้านของดำปันมืดสนิทมีเพียงแสงตะเกียงวับๆ แวบๆที่บ้าน ของดำปันเท่านั้น  เรือยางสามที่นั่ง จนกลายเป็นความเงียงสงัดในที่สุด และท่ามกลางความเงียบสงัด ก็ปรากฏ เสิยงเห่าหอนของสุนัขรับกันเป็นทอดๆ ครู่หนึ่งสายลม ก็พัดเอื่อยๆ พร้อมกับ เสียงยาวเยือกเย็นเสียงหนึ่งร้องไห้คราครวญมาตามสายลม “ฮือ ฮือ ฮือ พี่ดำ ปัน พี'ดำปันมาหาทอง มู ลหน่อย”หลาย’ๆ คนมองหน้ากันเลิ่กลั่กสอบถามกันเบาๆ “เอ็งได้ยินเสียงอะไรหรอเปล่าว่ะ” อีกคนหนึ่งซึ่งหน้าตา ตื่นไม่แพ้กันตอบว่า “ได้ยินเหมือนเสียงร้องไห้ของอีทองมูล เรียกไอ้ดำปันว่ะ หรือว่าผีทองมูล” อีก คนหนึ่งก็เลยฟันโครมเข้าเต็มสีข้าง

เรือยาง

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

สินค้าที่ได้ตามมาตรฐานสากลย่อมมีการตรวจสอบจากกรมการค้าทุกหน่วย

พยักหน้าพร้อมทั้งเอื้อมมือไปแตะหน้าผากภรรยาเบาๆ รู้สึกว่าหน้าผากจะอุ่น นิดๆ ผมถามว่า “กินยาหน่อยมั้ย เดี๋ยวพี่ไปเอามาให้” เธอส่ายหน้านิดๆ “ไม่ เป็นไรจ๊ะพี่ เดี๋ยวนอนพักสักครู่ก็คงจะหาย พี่ไปเถอะไม่ต้องห่วง” เรือยางคุณภาพดี  ผมพยักหน้า รับ พร้อมทั้งก้มลงจูบหน้าผากภรรยาเบาๆ ซึ่งเธอก็หอมแก้มผมตอบเบาๆ เช่น กัน แล้วผมก็หันไปหอมแก้มลูกชายตัวน้อย ซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆ มารดาผมเดินลงชั้นล่าง  ปิดล็อคประดู,หน้าต่างเรียบร้อยแล้ว ผมก็นั่งคร่อมรถ จักรยานยนต์แต่ก่อนที่จะสตาร์ตเครื่องรถผมคลำไปบริเวณลำคอพบพระหลวงปู ทวดแขวนอยู่เหมือนเดิม ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นอย่างประหลาด เพราะผมแขวนหลวง ปูทวดอยู่เป็นนิจไม่เคยขาดมันเป็นความเคยชินและความยึดมั่นในหลวงปูทวด เฉพาะตัวผมเอง ผมค่อยๆ ขับออกมาอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ เพราะภรรยาบอกว่า ของเตรียมไว้หมดแล้ว ทำให้ผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนตังเช่นทุกวัน ผมมองไป รอบๆ ตัว นึกขลาดๆ ขึ้นมาเฉยๆ อย่างประหลาดอาจจะเป็นเพราะทุก วันผม มักจะเร่งรีบและมีภรรยาขับมาด้วย จนไม่มืเวลาที่จะสังเกตบรรยากาศรอบข้าง วันนี้รอบๆ ตัวผมมืแต่ความมืดมิด มองเห็นแต่อาการเคลื่อนไหวของใบไม้น้อย ใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่ว รู้สึกถึงความเยือกเย็นของสายลมที่พัดวูบมา ผมมองขึ้น ไปยังท้องฟ้าที่มืดมิด นึกในใจ แปลก! วันนี้ทำไมท้องฟ้าครีมนัก ทั้งๆ ที่ไม,ใช่ หน้าฝนสักหน่อย แต่ทันใดนั้นความคิดของผมก็ต้องชะงักงันเมื่อปรากฏมืเสียง สุนัขหอนรับกันไปเป็นทอดๆ  แพยางสูบลมราคาถูก ใกล้เข้ามาอย่างช้าๆ เยือกเย็นจนรู้สึกหนาว สะท้านขึ้นมาในหัวใจ ก่อนที่ความกลัวจะเข้ามาครอบคลุมใจผมไปมากกว่านี้ผม ก็ขับรถมาถึงบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่ชาญเล่าให้ผมฟัง ผมอดที่จะนึกถึงคำบอก เล่าของชาญไม่ได้ ผมค่อยๆ ชำเลืองหางตามองบริเวณร่มไม้ใหญ่ แล้วใจผมก็ แทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม เลือดในตัวผมแทบจะจับตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็ง เพราะ ปรากฏร่าง 3 ร่าง ร่างนั้นแม้ค่อนข้างสูงไล่เลื่ยกัน แต่ก็พร่าเลือนแม้เป็นภาพที่ ไม่อาจจะสัมผัสได้ แต่ก็พอจะรู้ว่าภาพที่แสนจะพร่าเลือนนั้นเป็นร่างผู้ชาย 3 คนที่ถูกตำรวจยิงตายไปเมื่อก่อนก่อนที่สติสตังของผมจะเตลิดเปิดเปิงจนกู่ไม่กลับ ผมรู้สีก1ได้ถึงความร้อน,ที่แผ่'ซ่านออกมาตรงทรวงอก ผมรีบคว้าหมับไปที่องค์ หลวงพ่อทวดทันที พร้อมๆ กับร่างทั้ง 3 ร่างค่อยๆ เลือนหายไป และเสียงเห่า  เรือยางตกปลา หอนของสุนัขก็ค่อยๆ ห่างออกไปเรื่อยๆ จนสิ้นเสียง ผมรีบบึ่งรถออกมาพร้อม กับท่อง “นโม ตัสสะ” ไปตลอดทางจนถึงตลาดพบชาญกำลังขมีขมันจัดของอยู่ พอพบหน้าผมก็ถามว่า “อ้าวพี่” วันนี้แพ่นพี่ไม่มาเหรอ” ผมพยักหน้า รับ อย่างเหนื่อยๆ “อือ! ไม่สบาย” ชาญมองหน้าผมอย่างสงลัย “แล้วพี่! ทำไมวัน นี้หน้าซีดจัง”“อากาศหนาวหน่ะ เช้านี้หนาวมากด้วย หนาวไปถึงหัวใจเลย” ชาญ พูดออกมาเปรยๆ พร้อมหัวเราะเบาๆผมนึกว่าพี่ฤกผีหลอกซะอีก”

เรือยาง

วัสดุที่นำมาผลิตเรือยางที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

“ก็ตอนเมื่อเช้าผมตื่นมาเช้าหน่อย ผมจึงไม่ค่อยจะรีบร้อนมากนัก ผม ขับรถมาก่อนจะถึงต้นไม้ใหญ่ซักประมาณ 10 เมตรเห็นจะได้ แสงไฟจากหน้า รถผมก็ส่องไปกระทบกับสิ่งหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือน กัน หล่นมาขวางหน้ารถผมไว้ เรือยางพีวีซีราคาถูก  พี่ก็รู้นะครับว่าตรงนั้นกลางคืนหน่ะ มันมืดและ เงียบจะตาย แถมเมื่อเช้ายังหนาวมากอีกด้วย ผมอดจะนึกถึงเรื่องที่ฟอค้า แม่ค้าถูกผีหลอกไม่ได้ ผมขนลุกเอาดื้อๆ แต่ผมก็ไม่เคยนึกกลัวหรอกนะ จน กระทั่งผมชะลอรถ จนจอดดู ก็มืเสียง “ตุ๊บ” อีกเสียงหนึ่งหล่นลงมาข้างๆ รถ ผม ผมเหลียวกลับไปมองดู พี่2ไหมผมเจออะไร” ชาญเล่าพลางทำท่าทางตกอก ตกใจประกอบ จนผมซักจะรำคาญเพื่อนรุ่นน้อง “เจออะไรว๊ะ! มัวแต่ถามอ^ได้”“จากแสงไฟหน้ารถของผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะสว่างซักเท่าไหร่ผมเห็นไอ้ตุ๊บ ที่หล่นลงมาทีหลัง มันยืนอยู่ข้างๆ รถผม มันยืนยิ้มแยกเขี้ยว เลือดงี้ไหลออกมา ทั้งทางปากและจ3งูก เสื้อผ้าแดงเถือกไปด้วยเลือด ล่วนไอ้ที่หล่นลงมาครั้งแรก มันยังนอนขวางถนนอยู่ ค่อยๆ หันหน้ามามองผม ยิ้มของมันเย็นเยือกสภาพร่าง- กายไม่ผิดกับไอ้ตัวแรกซักเท่าไหร่โบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือ ผมยังไม่หาย จากอาการตะลึงเลย เบาะรถของผมก็เหมือนมีใครเอามือมาตบเบาๆ คล้ายๆ กับคนปัดเบาะรถเตรียมจะนั่งไปด้วย ล่งเสียงหัวเราะ   แต่มันน่าขนลุกขนพองมาก ในความรู้สึกของผม มันเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจเลยนะพี่ พี่เชื่อหรือเปล่า เลือด ผมงี้นะแทบจะแข็งตัวไปเลย พานจะเป็นลมเอาดื้อๆเสียงนั้นสำเนียงตื่าพร่าแช่ม ช้า แต่มืจังหวะจะโคนเต็มสอง^ผมเลย “พี่...ช่วย..ผม...ด้วย....พาผม....ไปหา หมอที...” ผมร้อง “เอ้ย” ได้คำเดียวจริงๆ ที่นึก1ได้ในตอนนั้น แล้วก็บิดคันเร่ง เต็มที่กะว่าจะขับรถชนไอ้ตัวที่นอนขวางถนนอยู่แต่ผมกลับพบกับความว่างเปล่าพร้อมกับเสียง “โครมตามมา ก่อนผมจะหมดสติผมได้ยินพวกมันหัวเราะเยาะ เรือยางลอยน้ำ ผมอย่างชอบใจมารู้สีกตัวอีกครั้งก็เมื่อพี่น้อยกับพี่เอี่ยมคนที่ขายผักมาเขย่าเรียก ผมพร้อมพยุงผมไปทำแผลที่บ้าน ดีนะที่รถผมไม่เป็นไรมาก ไม่งั้นไอ้ผี 3 ตัวนี้ เจอดีแน่”เอ็งเล่าเหมือนกับพวกเขียนนิยายผี แต่งขึ้นมาเลยว่ะ” ผมว่าอย่างขันๆ ชาญมองหน้าผมนิ่ง สีหน้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ทั้งสิน พูดเสียงตาลึก “พี่พูดไป เถอะ พี่ไม่เจอไม่เหรอก เมื่อก่อนผมก็เหมือนพี่นิ่แหละ ฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระ พอเจอจริงๆ จะหัวเราะไม่ออก”เออน่า! ขอบใจที่อุตล่าห์เล่าให้ฟัง โน่น! คนซื้อของ ไปเถอะ” ผมพูด ตัดบท พร้อมซื้มือไปที่ร้านของชาญซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งบัดนี้มืชายหญิงคู่หนึ่ง กำลังยืนมองหาพ่อค้าอยู่ ได้ยินชาญร้องถามเสียงแจ้วๆ ว่า “รับอะไรดีครับ เชิญ เลือกได้ตามสบายนะครับ” ผมได้แต่ยืนมองแล้วก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียว ชอบใจใน ความสุภาพและนิ่มนวลพร้อมทั้งความมืมนุษยสัมพันธ์ที่มือยู่เต็มเปียมในตัวเขาหลังจากนั้นมาไม่นาน ผมก็ลืมเลือนเรื่องที่ชาญเล่าให้ฟังจนหมดสิน แต่ ก็ไม่วายที่จะได้ยินข่าวคราวพ่อค้าแม่ค้าถูกหลอกหลอนซํ้าแล้วซํ้าเล่า  เรือยางมือหนึ่ง โดยที่ไม่ มืหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบ โธ่! ใครจะมารับผิดชอบเล่า ขนาดเจ้าหน้าที่ขี่ รถจักรยานยนต์ออกตรวจยังโดนเล่นงานซะจนกระเจิงเป็นแถวแล้วใครจะมาช่วย ได้ จนกระทั้งวันหนึ่งก็ถึงคิวของผมที่เจอดีจนได้วันนั้นผมตื่นนอนขึ้นมาประมาณตี 3 กว่านิดหน่อย ดูนาฟักาแล้วก็ตกใจ เพราะสายแล้วกลัวจะไม,ทันอาบน้ำเสร็จมองไปยังภรรยาเห็นยังนอนอยู่บนเตียง นอน ผมจึงถามว่า “อ้าว! วันนี้น้องไม่ไปตลาดเหรอ!” เธอพยักหน้านิดๆ พร้อม กับเอ่ยขึ้นมาเบาๆ “พี่ออกไปตลาดคนดียวก่อนเถอะนะ รู้ลืกปวดหัวนิดๆ และ อีกอย่างของที่เขาลังไว้ น้องเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว พี่ให้โชลูกน้องเราไปล่งก็ ได้วันนี้ของไม่เยอะ แล้วสายๆ น้องจะตามออกไป จะพาตาหนูไปด้วย” ผม

เรือยาง

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

เกิดจากกรรม หรือเชื่อในคำทำนายที่ว่า เมื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นแม่ทัพ สร้างวิบากกรรมเอาไว้มากก็เถอะ แต่เมื่อรู้ว่าตัวเองไปไหนมาไหนไม่ ได้เหมือนเดิม อารมณ์ก็จะร้ายมาก คนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงภัยก็คือคนใกล้ ชิด ทั้งลามืและน้องลาวคนเดียว  เรือยางไวนิล ส่วนพี่ชายนั้นไม่เท่าไหร่ เพราะไม่ ได้อยู่ใกล้ชิดเพราะเขามีเรือนที่แยกออกไปไม่ได้อยู่แบบคุณจรรยา ที่ เมื่อพี่ลาวโดนตัดขาก็พามาอยู่เลียที่บ้านเดิมที่พ่อแม่เคยอยู่และคุณ จรรยาเป็นผู้ดูแลบ้านเก่าอยู่ เมื่อมาอยู่ที่บ้านคุณจรรยาก็จะนำเอา ธรรมะเข้ามาในจิตใจของพี่สาวมากขึ้นและลึกขึ้นกว่าเก่า ธรรมะนั้น มีหลายขั้นหลายตอนทั้งพื้นฐานและระดับที่สูงกว่านั้นไปเรื่อยๆ เทป ธรรมะที่ได้มาจากหลวงปูพุทธอิสระ คุณจรรยานั้นศึกษามาจนถ่อง แท้ จนมองเห็นเนื้อแท้แห่งแก่นของพระธรรมคำสั่งลอน คุณจรรยา เปิดเทปธรรมะให้พี่สาวได้ยินทุกวันๆ แรกก็เปิดเบาๆ เห็นพี่สาวนอน ฟังก็แอบยิ้มในใจ เธอนอนขั้นล่างที่กว้างสงบและร่มเย็นเพราะราย รอบบ้านเก่านั้นเป็นร่มเงาไม้นานาพันธุและเป็นพรรณไม้ที่ให้ประโยชน์ แก่ชีวิตได้ทุกต้น ทั้งสมุนไพรและผักสวนครัวที่มากมาย แทบไม่ต้อง ไปชื้อหาเครื่องครัวแทบทุกอย่างมีในรอบ ๆ บ้านหลังเก่าสมัยพ่อแม่ ยังอยู่ทั้งหมด
เทปธรรมะช่วยกล เรือยางลำใหญ่ 'อมเกลาจิตใจได้มาก นอกเหนือจาก การเพียรสร้างแต่บุญกุศล สร้างโดยไม่ค่อยได้นั่งรับฟังเทศนาธรรม สักเท่าไหร่เพราะวุ่นวายอยู่กับการต้องจัดสรรเงินทอง เพื่อนฝูงในการ สร้างนั่นสร้างนี่ ถึงยกมือนั่งฟังพระเทศน์บ้างในบางครั้งแต่กำนันก็ สมองไม่รับ เนื่องจากจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่ตรงนั้น สนใจแต่ว่าวันนี้จะ ได้เงินสักเท่าไหร่ มีเงินแค่ไหนจึงจะสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดนื้ได้ และจะสำเร็จเมื่อไหร่ เงินทองจะได้จากเพื่อนๆ และญาติธรรมอีกเท่าไหร่ และเพียงไหนถึงจะพอหนอ...อะไรแบบนี้เมื่อมานอนนิ่งๆ ไปไหนมาไหนไม่ได้ ก็นอนคิดเรื่อยเปีอย พอน้องสาวเปิดเทปธรรมะทิ้งไว้ในครัวเสียงหลวงพ่อนั้นก็กังวานก้อง เข้ามาในหู เข้ามาทุกวัน ทุกวัน โดยที่ไม่รู้ตัว สมองที่ว่างๆ ก็เริ่มไม่ ว่าง และเริ่มที่จะคิดตาม คนเราเกิดมาทำไม เรือยางสูบลม  ก็เกิดมาใช้กรรม กรรม คืออะไร กรรมคือการกระทำของตนเองจากอคืตชาติ คนเราต้องเชื่อ เรื่องกรรมหากไม่เชื่อ ก็คงต้องฆ่าตัวตายไม่ก็บ้ากันเป็นแถวๆ เพราะ คนเรานั้นมีอันเป็นไปและเป็นมา ตลอดเวลา ชีวิตแทบไม่ได้หยุดนิ่ง จะต้องมีเรื่องอะไรต่างๆ นานา เข้ามาในชีวิต ทั้งดีและไม่ดี ชีวิตไม่ นิ่งเลย

เรือยาง

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ทางร้านขายเรือยางแห่งหนึ่งมีบริการหลังการขายดีเยี่ยม

ในกรณีที่เป็นบริการ เราก็อาจจะแถมบริการเล็กๆ น้อยๆ ไป ด้วย อย่างเช่น หากว่าเขาเป็นลูกค้าประจำ และมาทำผมที่ร้านเรา ประจำ วันนี้เขามายืดผม และตัดผมด้วย เราก็อาจจะยืดผมให้และ ให้การตัดผมเป็นเพียงแค่ของแถมจากการยืดผม หรืออาจจะให้สระไดร์  เรือยางไวนิล ฟรี 1 ครั้งในครั้งต่อไป เป็นตันโชว์สินค้าที่ตู้'กรร:'จกสิงหนึ่งที่สำคัญที่เราไม่สามารถลืมได้เลย ก็คือการโชว์สินค้าที่ สวยงามตรงตู้หน้ากระจก หรือหน้าร้านที่คนเดินผ่านสามารถมองเห็น ได้อย่างสะดุดตา เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเดินเข้ามาดูของในร้านของที่โชว์หน้าร้านควรจะเป็นของที่ดึงดูดสายตา เพราะของที่ โชว์หน้าร้านนั้นเหมือนกับเป็นของระดับเอในร้านของเรา เป็นของที่ สวยที่สุดและดีที่สุด เพราะหากว่าคนเห็นของที่โชว์หน้าร้านไม่สะดุด ตา เขาก็จะไม่ได้เข้ามาในร้านเราสเตมเซลล์ ไม่ว่าร้านเราจะมืของสวยๆ งามๆ มากมายก็ตามทีจึงไม่แปลกเลยที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ การโชว์สินค้าที่ตู้กระจกเสียเหลือเกิเพราะหน้าร้านที่สวยงามน่ามอง ก็เหมือนกับผู้หญิงที่มืรูปร่างหน้าตางดงามนั่นเองเซลปรฝาปีปีหนึ่งๆ มีรายการเซลประจำปีก็เป็นการดึงดูดลูกค้าไดไม่เลว เหมือนกัน เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มืหสายๆ ร้านน่ามาใช้ ซึ่งก็ อาจจะเป็นช่วงสินปี หรืออาจจะเป็นช่วงวันเกิดของกิจการการเซลประจำปีนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายแล้ว    ยังเป็นการช่วยโละสินค้าเก่าๆ    ที่หลุดกระแสของสังคมออกไปอีกด้วย
เพราะสินค้าบางอย่างนั้นหากว่าหลุดกระแสไปแล้ว ก็ยากที่จะน่ามา ขายได้ การที่น่าออกมาเซลก็จะเป็นการน่าสินค้าที่มืแนวโน้มที่จะขาย ไม่ได้มาขายนั่นเองการเซลประจำปีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลดราคาครั้งใหญ่ อย่าง เช่นลด 40-70% เพื่อดึงดูดผู้คนให้มาซื้อมากขึ้นกลยุทธ์ชื้อ 1 แถม 1 ก็เป็นกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้มาก หรือ อาจจะเป็นการชื้อสินค้าชิ้นหนึ่งและชื้อสินค้าอีกชิ้นโดยลดราคาให้มาก เป็นพิเศษ ซึ่งก็เป็นวิธีการที่แยบยลในการตั้งราคาสินค้ากลยุทธ์การตลาดอย่างนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เพียง ธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น  เรือยางpvc แต่ในธุรกิจที่เติบโตแล้วก็ใช้ให้เห็นอยู่ ซึ่งก็ เป็นการเพิ่มยอดการขายได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากลูกค้า จำนวนมากมาย แต่อย่างไรก็ดี หากว่าเราคิดว่าจะใช้กลยุทธ์นี้ เราก็ ต้องเลือกสินค้าและบริการให้ดี และคำนวณราคาที่คุ้มกับการลงทุน เพราะหากว่าวางแผนไม่ดีก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ท่าให้ไดีไม่คุ้มทุน นั่นเองตัวอย่างเช่น หากว่าเราเปิดร้านสปา เราก็อาจจะให้ลูกค้าชื้อ คอร์สนวดตัวและแถมคอร์สนวดหน้า หรืออาจจะชื้อกระโปรง า ตัว แถมอีก 1 ตัว เป็นต้นกลยุทธ์ราคาเดียวอีกกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาดที่ใช้ได้ผลดีเยี่ยมก็คิอ การตั้ง สินค้าราคาเดียว ยิ่งเป็นทั้งร้านราคาเดียวยิ่งดึงดูดเช้าไบใหญ่ และ หากว่าสินค้าหรือบริการของเราราคาถูกด้วย ยิ่งท่าให้คนเข้าร้านมากขึ้น ในญี่ปุนนั้นมีร้านที่รู้จักกันดีในชื่อร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าใน ร้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ราคา 100 เยน นับว่าเป็นสินค้าที่มีราคาค่อน ข้างถูก และของในร้านก็จะเป็นของใช้กระจุกกระจิกต่างๆ ที่ล่อใจให้ คนเข้าไปซื้อโดยที่ไม่ต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองอะไรมาก คือเห็นก็ซื้อ ทันที ด้วยความที่ราคาถูกในเมืองไทยนั้นก็มีหลายๆ ร้านที่ใช้กลยุทธ์ราคาเดียว อย่าง ทั้งร้าน 20 บาท หรือร้านไดโชะ ซึ่งเป็นร้านขายของนำเข้าจากญี่ปุนก็ กำหนดราคาสินค้าราคาเดียวคือ เรือยางสูบลม  60 บาท ซึ่งก็มีผู้'คนสนใจโป'ซื้อ'ของ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันในที่นี้ขอยกตัวอย่างร้านไดโชะ สินค้าของร้านไดโชะบางชนิด นั้นไม่สามารถซื้อชิ้นเดียวได้ แต่ต้องซื้อหลายชิ้น ชิ้นละ 60 บาท ซึ่ง ก็จะทำให้คุ้มราคาขายอยู่ แผนการตลาดอันนี้จึงแยบยลและน่าสนใจ อย่างหนึ่งเลยทีเดียว

เรือยาง

เทคนิคการเติมลมยางแบบสุญญากาศ

กฺารเปิดกิจการของตัวเองหรือการมีสินค้าของตัวเองนั้น เรา จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรทางการค้าขาย ซึ่งพันธมิตรนี้จะมีส่วนช่วยใน การขายสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี    โดยทั้งเราและเขาก็ต่างมีผล
ประโยชน์ร่วมกันตัวอย่างเช่น หากว่าเราทำของตกแต่งบ้านขาย เราก็อาจจะไป คุยกับคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์หรือทำเฟอร์นิเจอร์  เรือยางสูบลม อาจจะเป็นว่าเราไป ฝากเขาขาย เขามาฝากเราขาย หรือมึ๋โบชัวร์หรือแค็ตตาล็อกสินค้า ของกันและกันอยู่ในร้าน เป็นการส่งเสริมการขายระหว่างเราและ พันธมิตรไปพร้อมๆ กันพันธมิตรทางการค้าขายนี้ยิ่งเรามีมากก็ยิ่งดี เพราะการทำธุรกิจ นั้น พันธมิตรทางการค้าจะช่วยส่งเสริมและเกื้อหนุนกันมากยิ่งขึ้น และ ยังช่วยให้เรารู้อะไรดีๆ เกี่ยวกับวงการธุรกิจของเราในมุมมองที่กว้าง ขึ้นอีกด้วย เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งวางขายในร้านส£ดวกซื้อเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนั้นร้านสะดวกซื้อผุดอยู่ทุก หัวระแหง บางทีเดินไปไม่ถึง 50 เมตรดีก็เจอกับร้านสะดวกซื้ออีกแล้ว ซึ่งร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ก็เป็นร้านที่มักจะอยู่ในที่ชุมชนและตามป้ายรอ รถต่างๆ ทำให้คนจำนวนมากมักจะแวะเวียนเข้าไปซื้อของกันอยู่เนืองๆ แม้ว่าราคาของมันจะแพงกว่าการซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ตามทีดังนั้นการนำสินค้าไปฝากวางขายที่ร้านสะดวกซื้อ อย่าง 7- ELEVEN หรือแฟมิลี่มาร์ท ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นำสนใจ ที่สำคัญ สินค้าของเราจะสามารถกระจายไ!]!,ด้กว้างขวางมากอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดี การวางขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เราต้อง แน่ใจว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้มากพอที่จะวางขายในร้านสะดวกซื้อ ที่เราจะนำไปฝากขายได้ทุกสาขา ซึ่งเป็นข้อควรคิดที่สำคัญข้อหนึ่งเลย ทีเดียให้เติบโตและรวยเ?ว ในหัวข้อนี้จะขอขยายรูปแบบของร้านค้า หรือการขาย สินค้าและบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในการค้าขาย เรือยางpvc กิจการเล็กๆ มาให้เห็นกันว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งรูปแบบร้านค้านี้ก็จะ แตกต่างกันออกไปการทำร้านแบบแฟรนไซส์การทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่มีรัฐแนะนำอยู่ใน การทำธุรกิจ เพราะเป็นการสร้างแบรนด์ที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว ซึ่งที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือ สินค้าจำพวกอาหาร อย่างเช่น  ชาย สี่บะหมี่เกี๊ยว เป็นต้นการทำธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องทำร้านต้นแบบและสร้างให้เห็นว่า เป็นธุรกิจที่มีกำไร และได้ทุนคืนในเวลาไม่นาน ยิ่งธุรกิจต้นแบบประสบความสำเร็จมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีผู้มาซื้อมากขึ้น สำหรับใน ธุรกิจร้านอาหารนั้นก็อาจจะมีทั้งต้นแบบนำสินค้าไปส่งให้ทุกวัน หรือ เป็นแบบขายสูตรและโลโก็ไปให้ขายเลยหากว่าเราสามารถจับธุรกิจแฟรนไซส์!ด้ ไฝว่าจะเป็นการชื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์มา หรือว่าเป็นต้นแบบก็ดี เราก็สามารถค้าขายได้กำไร ไม่ยาก เพราะแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆ แต่ก็สร้างความติดตาให้ลูกค้า ได้พอสมควรเลยทีเดียวการทำร้านต้นแบบร้านต้นแบบ หรือ Flagship store model เป็นร้านที่มี ความสำคัญมากทีเดียว เรือยางไวนิล เพราะเหมือนกับเป็นการตัดสินว่า สาขาต่อ ไปจะประสบความสำเร็จในการขายหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่แล้ว หากว่าร้านต้นแบบประสบความสำเร็จ สาขาต่อๆ ไปที่เปิดในพื้นที่ ต่างๆ กันก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน

เรือยาง

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

คุฯแก้วได้ทำห่วงยางเอนกประสงค์ขึ้นมาใหม่เพื่อสนองลูกค้า

ส่วนเมียของพี่แก้วนั้นมีคนในหมู่บ้านไปเจอเธออยู่ในซ่องที่เชียงใหม่ เป็นผู้หญิงขายตัว เนื่องจากชายชู้ที่เธอหนีตามไปอยู่ด้วยไม่ใช่คนดี อย่างที่เธอคิดไว้กิเลสตัณหา กามารมณ์ นำมาซึ่งกรรมทั้งนั้น หากใครรู!ม,เท่าทันสิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอจึงถือเป็นเวรกรรมที่เธอต้องชดใช้เพราะ แม้เธอจะไม1ได้แต่งงานกับพี่แก้ว ห่วงยางโดนัท  แต่ทั้งสองก็อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา เป็น'ที่รับรู้ของ'ทุกคน การที่เธอไปมีชู้และหนีตามชายชู!ปถือเป็นการสร้าง กรรมให้พี่แก้วได้รับความทุกข์ทางใจ เธอจึงต้องรับกรรมชดใช้ให้ต้อง ทนทุกข์ทรมานทั้งกายใจอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งตอบแทนเช่นกันกฎแห่งกรรมได้ตามมากระซากชีวิตพี่แก้วไปใช้กรรมแล้วเมื่อ หลายปีที่ผ่านมา แต่เรื่องราวของพี่แก้วยังอยู่ในความทรงจำของ ผมเสมอมา และทำให้ผมรู้สืกคร้ามเกรงถึงอำนาจของผลกรรมที่ ผู้ทำจะต้องซดใช้ด้วยตนเองเสมอ...อดเหล้าไม่ได้ อ้างไปข้างๆ ดูๆ ว่าถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าเขาจะคุมสติไม่ได้ มันคิดจนใกล้จะบ้าไม่มีงาน ไม่มีเงิน ได้เก็บข้าวของเล็กๆ น้อยๆ ไปขาย พอได้เงิน มาซื้อข้าวเลี้ยงลูกไปวันๆชีวิตของแกวนเวียนอยู่แบบนี้กว่า 2 ปี น้าคำเมืองได้ล้มเจ็บอีก ครั้ง เพราะหลังจากเมียหนีไปแล้วแกทนต่อสิงที่ขาดหายไปจากชีวิตไม่ ไหว พอเมาได้ที่แล้วก็จะไปนอนกับผู้หญิงขายตัวไม่เลือกหน้าเลยทำให้ แกติดโรคผมมาคิดเอาเองว่า สิงที่เกิดขึ้นกับน้าคำเมืองนี้คงเป็นเพราะบาป กรรมที่ แกทำมากับ ผู้หญิงนับไม่ล้วนซึ่งมีทั้งหลอกลวง และไปพราก เขา มาจากคนรัก จนกระทั่งสุดท้ายเมียตัวเองต้องมาโดนคนอื่นช่วงชิงไป เช่นเดียวกันอดีต น้าคำเมืองหาเรื่องชกต่อยกับผู้ชายอื่นเพราะต้องการตัวสาวๆ มาครอง ประกอบกับตัวเองไม่ยอมทำมาหากิน ใช้จ่ายฟุมเฟือย จึง รักษาทรัพ ย์สินเอาไวัไม่อ ยู่ภายหลังกามโรคคุกคามรุนแรงกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย บ้านถูก ยึด ลูกชายสองคนยายเขามารับเอาไปเลี้ยงวันที่น้าคำเมืองตายนั้น ตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยแผล ฝี หนอง สินใจตายบนเสื่อผืนเดียวในห้อง  แพยางเด็ก ห้องเดียวกับที่แกเคยพาผู้หญิงมาร่วม หลับนอนจนนับไม่หวาดไม่ไหวนั่นเองเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตน้าคำเมือง หลายท่านอาจคิดว่า กลายเป็นคนแก่เกินอายุ ผมหงอกเต็มหัว สติเพี้ยนแต่สิ่งเดียวที่น้าคำเมืองไม่เคยเปลี่ยนคือแกชอบดื่มเหล้า 35 ดีกรี และเป็นคนที่คอยรับโทสะอารมณ์ร้ายจากเมียอย่างไม่มืทางเลือกวันไหนรวยการพนันมาก็ฃนข้าวปลาอาหารมาให้กินอย่างฟ่มเฟือย แต่วันไหนเสียเล่นไม่ได้ ต้องพาลเอากับลูกผัว บังคับขู่เข็ญให้ผัวหาเงิน ให้ไปเล่นแก้ตัว ถ้าไม่ได้ก็ทะเลาะกัน จนต้องไปหามาให้ต้องเป็นหนี้ เป็นสินเขารอบบ้านพอหมดเงินหมดทอง น้าคำเมืองก็เริ่มไม่มืความหมาย ส่วนเมีย นั้นพอใจกับชายชู้ถึงขนาดพากันเข้ามาเสพสมกันในบ้าน ฝ่ายน้าคำเมือง เองก็ติดสุรางอมแงมหมดสภาพการเป็นสามี ขณะเมียมัวแต่เริงโลกีย์ มั่วกับชายชู้'ในสวน'หลังบ้านหนักๆ เข้าพากันไปเสพสุขกันในห้องอย่างไม่เกรงใจ!วันหนึ่งน้าคำเมืองเมาเหล้ากลับบ้าน เห็นสภาพหญิงชั่วชายชู้เปลือย กายมั่วกันอย่างเมามัน แกทนไม่ไหววิ่งเข้า ห่วงยางคอ ไปในครัวหมายจะคว้ามีดไป ฆ่าคนทั้งสองแต่ความมึนเมาทำให้ขาเตะธรณีประตูบ้านล้มลง ทั้งเมียและชายชู้ เห็นจึงออกมาช่วยกันรุมตีทำร้ายจนบอบชํ้า น้าคำเมืองลุกขึ้นวิ่งหนี พลัดตกบันไดลงมาขาหักทั้งสองข้าง ลูกทั้ง 2 คนเห็นเข้าเรียกชาวบ้าน เข้ามาช่วยเหลือนำล่งโรงพยาบาล นอนรักษาตัวอยู่ตั้ง 2 เดือน ถึง กระนั้นยังอุตส่าห์ถามถึงเมียซึ่งลูกๆ บอกว่าขนของหนีไปอยู่กับชู้แล้วร่วมปีกว่าอาการของน้าคำเมืองจึงหายเป็นปกติ น้าคำเมืองยังคง

ห่วงยางเล่นน้ำ

เรื่องเล่าของห่วงยางท่านหนึ่งที่สะท้อนต่อสังคมได้เป็นอย่างดี

พิกุลกับสามีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เว้นแต่ละวันและเมื่อ ความเบื่อหน่ายทวีความรุนแรงขึ้น พิกุลจึงหาทางออกด้วยการแอบคบ หากับชายคนหนึ่งซึ่งได้กลายเป็นชายชู้ของพิกุลในเวลาต่อมา
เรื่องราวการนอก ห่วงยางคอ ใจสามีของพิกุลนั้นนางถวิลผู้เป็นแม่ก็ร่วมรับรู้ ด้วย แต่แทนที่นางจะห้ามปรามลูกสาวกลับเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะ เห็นว่าชายชู้เป็นคนมีเงิน อีกทั้งลูกสาวตนเองก็มีใจให้ นางถวิลจึง ส่งเส่ริมให้ทั้งซายโฉดหญิงชั่วสวมเขาให้กับลูกเขยตัวเองทั้งสองลอบคบหากันมาเป็นเวลานานพอสมควรโดยมีนางถวิล ช่วยเป็นเกราะกำบังให้แต่แล้วความลับก็ไม่มีในโลกเรื่องราวฉาวโฉ่ ของคนทั้งสองก็แดงขึ้น เมื่อวันหนึ่งสามีของพิกุลเกิดจับได้คาหนังคาเขา อย่างชนิดที่ทั้งสองไม่อาจจะแก้ตัวได้เลยแรงหึงบวกกับความโกรธจัดทำให้สามีของพิกุลเกิดบันดาลโทสะ ขึ้นมาจนไม่อาจที่จะยับยั้งได้ เขาจึงตรงเข้าตบตีพิกุลอย่างเอาเป็นเอาตาย นางถวิลเห็นด้งนั้นจึงเข้าไปห้ามปรามและพยายามขัดขวางไม่ให้ลูกเขย ทำร้ายลูกสาวตนความชุลมุนที่เกิดขึ้นนั้นทำให้นางถวิลถูกลูกเขยเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ที่ บริเวณท้องน้อยอย่างแรงหมัดลูกหลงหมัดนี้ทำให้นางถึงกับทรุดและพลัดตกบันไดซึ่งอยู่ ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุ ร่างผอมบางของนางกลิ้งหลุนๆ ลงมายังพื้นดิน เบื้องล่างและสลบอยู่ตรงตีนบันได ทำมกลางความตกตะลึงพรึงเพริด ของชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงร่างของนางถวิลถูกน่าส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังสลบไสลอยู่ เมื่อโรงงานกระเบื้องเหลือประมาณความสำเร็จในครั้งแรกทำให้สองแม่ลูกได้เงินจากการโกงสินสอด ทองหมั้นเป็นจำนวนมากพอสมควร แต่แทนที่จะสำนึกผิดกลับย่ามใจ คราวต่อมาก็ร่วมกันวางแผนที่จะโกงเงินสินสอดจากหนุ่มคนที่สองอีกแต่คราวนี้มันไม่ง่ายเหมือน แพยางเป่าลม ครั้งแรกเพราะทางฝ่ายชายเป็นทั้งคน มีเงินและมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามง่ายๆ เหมือนคราวแรก ดังนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้พิกุลจึงจำเป็นต้องแต่งงาน ด้วยการแต่งงานกับชายที่ตนเองไม่ได้รักทำให้พิกุลรู้สึกเหมือนตก นรกทั้งเป็น มันสร้างความชอกชํ้าให้กับพิกุลเป็นอย่างมาก และด้วย เหตุนี้เองที่ทำให้ชีวิตแต่งงานของพิกุลเกิดรอยร้าวภายในระยะเวลาอัน รวดเร็วมีเรื่องราวหลากหลายที่เราเคยได้รับรู้หรือเคยสัมผัสซึ่งสามารถ สะท้อนให้เห็นว่าบาปกรรมนั้นมีตัวตน ผู้ที่สร้างกรรมใดๆ ไวไม่อาจ จะหนีบ่วงกรรมที่ตนก่อไปได้และนี่เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นกันครอบครัวหนึ่งในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าครอบครัวชื่อนายสุภาพ เป็นบุคคลที่มีจิตใจเมตตากรุณา เป็นที่รักของเพื่อนบ้านและทุกคนที่ ได้รู้จัก ส่วนภรรยาของนายสุภาพชื่อนางถวิล ซึ่งเป็นคนที่มีอุปนิสัยต่าง กับนายสุภาพราวฟ้ากับดินคือเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โดยไม่คำนึง ถึงความถูกต้อง ขอให้ได้ในสิ่งที่ตนต้อง สระน้ำเด็ก การเท่านั้นเป็นพอทั้งคู่มีลูกสาวอยู่สองคนเป็นหญิงสาวที่รูปร่างหน้าตาสวยทั้งคู'แต่ นิสัยของสองพี่น้องกลับไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อย คนโตชื่อพิกุลได้ เลือดแม่มาเต็มที่ ส่วนคนน้องชื่อชบาเป็นผู้มีนั้าใจเอื้ออารีเช่นเดียวกับ ผู้เป็นพ่อ ทั้งสองมีอายุห่างกันเพียง 2 ปีเท่านั้น

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

การล้างพิษเรือยางด้วยเม็ดเกลือ

เกลือมีคุณสมบัติในการล้างพิษ เนืองจากช่วยขับเหงือชึงคล้ายกับคุณสมบัติของดินและโคลนพอกหน้า โดยเกลือจะช่วยปรับผิวให้เนียนนุ่มฃื้นเบกทิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตมีความเป็นด่างสูง และมี คุณสมบัติ เรือยางไวนิล ในการกรองสารพิษซึ่งเกิดจากมลพิษ บุหรี่ และแอลกอฮอล์ นิยม นำเบกทิ้งโซดามาผสมกเกลือสมุทรในการอาบนํ้าเพื่อล้างพิษ ซึ่งสามารถ ทำได้ง่าย และไม่ยุ่งยากฟอนคลายเทาอย่าวนาทวเกลือสมุทรมีประโยชน์ในการบรรเทาความเมื่อยล้าและการปวดเมื่อย เป็นอย่างดี ทั้งยังทำให้ผิวที่กระด้างบริเวณเท้าอ่อนนุ่มลงได้โดยเทเกลือสมุทรลงในนํ้าอุ่น แล้วเหยาะนํ้ามันหอมระเหยจากเปปเปอริ- มนต์ และลาเวนเดอริลงไป 2-3 หยดเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้ ร่างกายผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นเพื่อฟอนคลายอารมณ์อย่างต่อเนื่องพิ่มความสบายขณะแช่เท้า ควรนั่งบนเก้าอี้ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและ สบายที่สุดเคลื่อนไหวเท้าด้วยลูกแก้ว นำลูกแก้วขนาดเท่ากัน 8-10 ลูกใส่ลง ในอ่าง ขณะที่แช่อยู่ให้หมุนเท้าไปมาบนลูกแก้ว เป็นการนวดและผ่อนคลาย เท้าแบบง่ายๆขัดเท้า นอกจากแช่เท้าแล้ว ควรขัดเท้าโดยผสมเกลือและนํ้ามัน หอมระเหยพร้อมกับนํ้ามันมะกอกเพื่อให้ขัดเท้าได้อย่างสบาย จากนันยกเท้า ขึ้นจากอ่างและผ่อนคลายเท้าประมาณ 15 นาที แล้วจึงล้างออกให้สะอาด
เตรียมผ้าร้อนให้พร้อมก่อนแช่ ก่อนที่จะแช่หรือขัดเท้า ให้นำผ้าผืน ใหญ่เนื้อนุ่มอบในเครองอบผ้าให้ร้อน โดยกะเวลาให้พอดีกับเวลาที่ขัดหรือแช่ เท้าเสร็จ จากนั้นนำผ้าที่อบไว้มาหุ้มเท้าเพื่อผ่อนคลายเท้าให้มากขึ้น ประมาณ 5 นาทีหรือนานกว่าก็ได้ดูแลทวตัวผิวหนังเป็นอวัยวะที่ต้องเผชิญกับมลพิษ สิ่งสกปรก และสารเคมีต่างๆ โดยตรง นอกจากเป็นทางระบายสารพิษและของเสียที่เกิดจากอวัยวะภายใน แล้ว ผิวหนังก็มีของเสียซึ่งเกิดจากตัวเองด้วยเช่นกัน นั่นคือ ผิวหนังที่ตายแล้ว การขัดผิวเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษที่ควรปฏิบัติให้สมํ่าเสมอทุก วัน เทคนิค “การขัดผิวแบบแห้ง” เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและได้ผลดี เพราะเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต เรือยางลำใหญ่  และกระตุ้นระบบนํ้าเหลืองให้ช่วยขจัด สารพิษและนํ้าที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นการขัดผิวแบบแห้ง หรือแบบไม่ชุ่มชื้นนั้น ควรใช้แปรงขัดที่ทำจากขน ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้แปรงขัดพลาสติกหรือไนลอน เพราะอาจเกิดการ บาดเจ็บได้ ควรขัดผิวให้ปอยครั้งในหนึ่งสัปดาห์ เวลาที่เหมาะสมคือ ตอนเช้า ก่อนอาบนํ้า หรือแช่ตัวในนํ้า วิธีขัดผิวแบบแพ้งควรขัดผิวอย่างเบามือ และขัดเป็นวงกลมหรือขัดวนเป็นเลข 8 โดยเริ่ม ขัดจากลำตัวขึ้นมายังหัวใจจากนั้นให้ขัดบริเวณขาทั้งสองข้าง แล้วจึงมาขัดที่แขนควรขัดต้นขา สะโพก บริเวณท้องแขน และขาด้านหลังให้สะอาดอย่าลืมขัดฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วยไม่ควรใช้แปรงแห้งขัดใบหน้า แต่ให้ใช้ผ้านุ่มและสะอาดขัดแทน ขัดผิวบริเวณต่างๆ อย่างเบามือ ไม่ควรขัดผิวบริเวณแผลเปิด หรือปวดบวมหากมีเวลาควรขัดตัวด้วยเกลือซึ่งเป็นการดูแลร่างกายที่ให้ผลดีมาก เพราะเกลือเป็นสารล้างพิษและสารขัดผิวที่มืประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเกลือที่ใช้ขัดผิวสามารถหาซื้อได้ทั่วไปและราคาไม่แพงนัก เพียงนำเกลือ สมุทรปน 25 กรัม ผสมกับนํ้ามันหอมระเหยที่มืฤทธี้ช่วยผ่อนคลายประมาณ 10-12 หยด ผสมให้ข้นจนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้ทาทั่วร่างกายได้ง่ายส์งที่ต้องเตรียมเกลือเดดซี 1/4 ถ้วย ข้าวโอ๊ตบด  เรือยางสูบลม 1/4 ถ้วย นํ้ามันมะกอกบริสุทธอุ่นๆ 1/3 ถ้วย และนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นตามชอบ 10 หยดไม่ว่าจะขัดผิวด้วยลํวนผสมใดก็ตาม ควรค่อยๆ ขัดให้ทั่วตัว โดยขัดเป็น วงกลม เมื่อขัดผิวเสร็จแล้ว ควรอาบนํ้าให้สะอาดและทาโลชั่นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น

เรือยาง

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

มาตรฐานในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีแบบธรรมชาติ

แบบเทพเจ้าอย่างไรก็ดี การปีกวินัยและความเป็นระเบียบให้ลูกนั้น ไม่ใช่ ปีกเพื่อให้ถึงเป้าหมาย แต่ช่วยให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเอง และพัฒนา ไปสู่เป้าหมายนั้นๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเริ่มปีกได้ตั้งแต่ขวบปีแรก เช่น ปีกให้กินนมเป็นเวลา นอนเป็นเวลา หลับเป็นเวลา นาพักาในตัวเด็ก ก็จะคงที่ ต่อยอดให้มีวินัยในเรื่องอื่นๆ  ห่วงยางคอ ตามมาเมื่อลูกถึงวิ'ยที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ควรให้ลูกทำ เช่น 2 ขวบ สามารถทานข้าวเองได้แล้ว ควรให้ลูกจับช้อนกินเอง เลอะเทอะไม่ เป็นไร ค่อยๆ สอนกันไป ควบดู่กับการทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ถ้าสิ่งที่ ลูกทำเสี่ยงต่ออันตราย แทนที่จะห้ามลูก พ่อแม่ควรเลือก และจัดสถานที่ที่ ปลอดภัยให้แทนหลักการเลี้ยงลูกให้ดีสไตล์พ่อแม่ยุคใหม่ว่า ควรคำนึง หลัก 3 L คือความรัก ข้อจำกัด/กฎกติกา  และการให้ลูกเติบโต ตามวัยช่วยเหลือด้วเองได้  นั่นหมายความว่า ความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม จากนั้นปีกให้ลูก ได้พบสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหา เพื่อเป็นเวทีให้เขาเรียนรู้ที่จะ พ่ายแพ้ และเห็นทางออกในทุกปัญหา พอ แม่ที่มีลูก'ในลักษณะ,นี้ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กเล่น กันเป็นอันขาด อย่าปล่อยปละละเลยในความคิดของลูกจนทำให้ลูกนัน ขาดความมั่นใจไป ทำให้ลูกนั้นคิดว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น ไม่กล้าที่จะ แสดงความสามารถที่เขามีอยู่ เราจะมาดูกันว่าเด็กที่มีปมด้อยนั้นเกิด จากสาเหตุใดบ้าง ปบถ้อยถ้านสภาพร่าJกาย เรื่องของสภาพร่างกายนั้น เป็นปมด้อยที่มีมากในเด็ก เพราะร่างกายภายนอกนั้นสามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า รูปร่างที่ผิดปกตินั้นมักจะเป็นประเด็นที่เด็กจะนำมาล้อเลียน กัน ทำให้เด็กที่ถูกล้อเลียนนั้นอาย ไม่กล้าเข้าสังคมเรื่องของสภาพร่างกายบางปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้  แพยางเป่าลม แต่บางปัญหานันก็ไม่สามารถแก้ไข สำหรับในส่วนทีแก้ไขได้มัน เช่น หากลูก เป็นคนใส่แว่นตา จนเพื่อนเรียกไอ้แว่น ก็อาจจะให้ลูกหันมาใช้คอนแท็ค เลนส์แทน หรือลูกที่อ้วนมากจนเพื่อนล้อว่า ไอ้อ้วนก็อาจจะให้ลูกนั้น ควบคุมด้านอาหารและการออกกำสังกาย เพื่อจะได้รูปร่างที่สมส่วนขึ้นแต่สำหรับในเด็กที่มีปมด้อยที่แก้ไม่ได้ เช่น สีผิว ความสูงตา เป็นต้น อาจจะใช้เรื่องของการทำความเข้าใจมาช่วยแทน ทำให้เด็ก ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น โดยไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปมด้อย หรือเป็นปัญหา ในการเข้าสังคมและการดำเนินชีวิ ปมถ้อยถ้านพฤถิกรรมและสภาพจิตใจ เด็กที่มีปมด้อย ในด้านของพฤติกรรมและจิตหัวใจนั้น ดูผิวเผินแล้วอาจจะแก้ไขง่ายกว่า เด็กพวกที่มีปมด้อยทางร่างกาย แต่ในความเป็นจรงแล้วยากกว่า เพราะว่า เรื่องของจิตใจนั้นมันสลับซับซ้อน เช่นวิธีเดียวกัน บางทีก็สามารถแก้ไข เด็กบางคนได้ แต่กับเด็กคนอื่นทำไม่ได้เด็กที่มีพฤติกรรมและสภาพจิตใจผิดปกตินั้น เช่น เด็กที่มีความ ชื่นชอบเพศเดียวกัน หรือที่หลายคนเรียกว่า พวกรักร่วมเพศ ซึ่งเด็ก พวกนี้มักจะถูกล้อเลียนจากเพื่อนวัยเดียวกัน จนไม่อยากเข้ากลุ่มกับ ผู้อื่น และมักจะมีการคบหากับเพื่อนที่มีลักษณะรักร่วมเพศด้วยกัน ปมถ้อยถ้านครอบครัว ครอบครัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น ปมด้อยสำหรับเด็ก เช่นหากพ่อติดคุก เพื่อนก็จะเรียกว่า “ลูกไ-อขี้คุก” หรือหากพ่อแม่แยกทางกัน สระน้ำเด็ก  ก็อาจถูกล้อเลียนว่า “ไอ้บ้านแตก” ซึ่งคำพูดเหล่านั้นจะคอยฝืงใจเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่การที่เด็กนั้นมีปมด้อยทางด้านครอบครัวนั้น เป็นเพราะว่าการ ตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กนั้นพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ปมด้อยทางด้านครอบครัวนั้น ส่งผลกระทบสู่เด็กมากกว่าปมด้อยใน ลักษณะอื่นๆ อาจจะทำให้เด็กนั้นหลงผิดทำเรื่องไม่เหมาะสมได้เรื่องของปมด้อยในเด็กนั้น หากว่าพ่อแม่นั้นมีการแก้ไขปรับ ความเข้าใจกับเด็กตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะทำให้ปัญหานั้น สลายไป แต่หาก ปล่อยทิ้งไว้ ปมด้อยนั้นก็จะเจริญเติบโตภายในจิตใจเด็ก จากปมด้อยที่ มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย พอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปเลียแล้ว

ห่วงยางเล่นน้ำ