วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พายเรืออย่างไรไม่ห้เอวอักเสบ ตอนที่ 2

จะเห็นว่าทุกข์ตามธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์เป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ตามธรรมชาติดั้งเติม ที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องกินขับถ่าย หสับนอน สืบพันธุ ผสมรวมกับทุกข์ตามปกติที,เกิดจากความเป็นโลฺกาภิวัตน์ ที่ทำให้มนุษย์ต้องเพิ่มความทุกข์จากการต้องกินตามสุขสักษณะ กินอาหารปราศจากมลพิษฑีมีขั้นตอนของค่านิยม มากำกับอีกมากมาย ซึ่งในสมัยโบราณทุกข์ปกติตามโลกาภิวัตน์เช่นไม่มีห้องส่วนตัว ไม่ต้องการเสื้อผ้าเพื่อโอกาสต่างๆ กันไม่มีข้าวของใช้ประจำตัวอะไรกันมากมาย ความที่จะต้องอยู่ร่วมกันไปใช้ของร่วมกัน เป็นการกฝนความเกรงใจ เรือยางเป่าลมมือสอง ความเผื่อแผ่ ความประหยัดไปในตัว การดำรงชีวิตก็คือ การเรียนรู้ขั้นตอนที่เป็นจริงปัญหาทางต้านจิตใจไม่ค่อยปรากฏ ปัญหาทางกังคมจึงไม่ค่อยปรากฏเผึ่อนร่วมฤกข'กติกาของสังคมของชุมชน และกติกาของตนแต่ละคนก็ไม่ต้องสร้างขึ้นมาให้มากมายโกลาหล กฎ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ จึงพัฒนาข้ามาก สิ่งที่จะต้องปรับต้วก็น้อย การเข้าใจทุกข์จึงเรียบง่ายไม่ค่อยซ้อนเร้นอย่างปัจจฺบันฤกข์ของเพอบร่วมอบายเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่ายุคไหน และจะอยู่ที่ไหน เรือยางท้องไฟเบอร์ จะเจริญวัยเติบโตชมโลกได้ มีความคิดเป็นแบบฉบับของตนเองได้ ต้องผ่านขั้นตอนพึ่งพามนุษย์ด้วยกัน และพึ่งพาสิ่งแวดล้อมประกอบพร้อมด้วยทุกผู้ทุกคนหมดทั้งนั้นบุพการีบางคน ตระหนักในความสำกัญของสิ,งแวดล้อมขวนขวายเป็นพิเศษ ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลานของตนบุพการีจำนวนมาก ขาดความสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมคงปล่อยให้ลูกหลานของตนดูดซับสิ่งแวดล้อมไปตามบุญตามกรรม ถือว่าแค่เลี้ยงให้โตเจริญวัยได้ก็ดีมากแล้วบุพการีอีกมากมาย ขาดทั้งความสำนึก ขาดทั้งโอกาสที่จสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อปลูกฝังความงดงามให้จิตของลูกหลานของตนบุพการีที่มีมิจฉาทิฏฐิ เรือยางมือสองพร้อมเครื่อง มักจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว บุพการีเหล่านี้ถึงมีฐานะก็ใซ้เศรษฐานะสร้างกงจักรให้ลูกเล่นมากขึ้นคดไห้เป็น... เส์ยวเห็นเองจึงเปีนความธรรมดา ที่กว่าจะเจริญวัย รู้ดี รู้ชั่วด้วยตนเอง มีอำนาจในการต่อรองก้บค่านิยมของสังคม คนส่วนมากก็ถูกสังคมครอบไว้หมดสิ้นแล้วบุพการีทุกยุคทุกสมัย ต่างหวังอยากให้ลูกหลานของตนเอง พึ่งตนเองได้ทั้งนั้น แต่เพราะโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไป ลักษณะที่สอนให้ลูกหลานพึ่งตนเองจึงเปลี่ยนไปด้วยสมัยก่อน เมื่อเครื่องทุ่นแรงย้งเป็นแบบง่ายๆ ไม่ใช่เครื่องทุ่นแรงที่ใช้กลไกทางไฟฟ้าอย่างสมัยนี้การจะสอนให้ลูกหลานพึ่งตนเองได้คือ สอนให้รู้จักหุงข้าว ฑำก้บข้าว เย็บปักถักร้อย เตรียมนํ้ากินนั้าใช้เตรียมพลังงานที่จำเป็น การทำงานต้องอาศัยสองมือเป็นหลัก เวลาที่ใช้ประกอบการทำงานแต่ละอย่างมากมาย คนโบราณกว่าจะได้กินข้าวต้องใช้ทั้งมือทั้งเท้านวดข้าว หุงข้าว  เรือยางเป่าลมนำเข้า การทำงานจึงเป็นการออกกำลัง การที่จะคิดให้ลูกหลานไปเด้นแอโรบิค จึงไม่จำเป็นมนุษย์สมัยใหม่ รุ่นโลกาภิวัตน์ถูกเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป ในบ้านมืนั้าไฟ เครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย บุพการีจึงพยายามสน้บสนุนให้ลูกหลานของตนได้มือาชีพ เพื่อจะได้นำอาชีพนั้นไปแลกเป็นเงินอาชีพจึงเป็นความคิดสมัยใหม่ มีการคิดอาชีพแปลกๆ ใหม่ๆทั้งทีถูกต้องทำนองคลองธรรม และทั้งที'เป็นมิจฉาทิฏแต็มนั้นมากมายเหนือการพรรณนเพราะอาชีพมีหลากหลาย แต่ละอาชีพต้องการความรู้และทักษะต่างถัน บุพการีจึงมืหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะเพื่อการเพื่อนร่วมโากช

เรือยาง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ในแถบกาญจนบุรีมีเขื่อนกว้าง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันไปพายเรือเป็นประจำ

นายใหญ่เจรจากับฝ่ายโน้น เป็นอันว่าตกลง เหมือนเดิม สไตล์เราพูดจากันเปิดอกมีคาร์บอนเป็น อะไรเป็นอะไร ปัญหาอยู่ตรง ไหน มีแฟิกเตอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์จะเป็นยังไง เมื่อสำเร็จหรือ ไม,สำเร็จ นายกับลูกน้องระดับคีย์สุมหัวกัน หาวิธีและทางออกกลัวอะไรกันวะ ลูกน้องแต่ละคนก็มืความรู้กันทั้งนั้น นายเองก็ไม่ ถึงกับโง่ คิดอะไรไม่ออกเลยมันจะได้ยังไงคิดมันต้องคิดได้อยู่แล้ว แต่การตัดสินใจว่ากล้าหรือไม่กล้าทำหยั่ง ที่คิด คำตอบก็คีอนายแล้วเราก็ลุย ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ เงื่อนไขใหม่ ภายใต้รูปลักษณ์และ อิมเมจเดิมที่วางไว้ แค’เอานิสัยคนไทยเข้าไปใส่ในการนำเสนอ การบริการ ทุกระดับประทับใจบ้านเหมือนที่กลับไปนอนพัก เรือยางไฟเบอร์ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วมาทำงานใหม่ ทำกัน'หยั่งงั้น จนชีวิตครอบครัววายปวงกันไปหลายราย ไม่เว้นแม้ เรือยางติดเครื่องยนต์ แต่ของนายในที่สุดการทุ่มเทของเราก็ไม่ได้เสียเปล่า...เราทำได้!ตัวเลขค่อย ๆ ขึ้นมาอย่างชื่นใจ นั่งลุ้นกันทุกสิ้นวันก่อนปิดทำการ นายเสียคำกินค่าเหล้าไปกับลูกน้องไม่อั้น สำหรับวันไหนที่เราเฮได้จากผล ของยอดขายจนกระทั่งถึงจุดที่ตั้งไว้ และเลยจุดนั้นขึ้นไปอีก จนแน่ใจว่ายังไง ก็ไม่ลงแน่ ด้วยเวลาหลายเดือน จึงคืนการดูแลให้พาร์ตเนอร์แต่อนิจจา เป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้จนได้ในเวลาต่อมาเป็นความจริงที่น่าเศร้าฑื่ว่า เรามักจะถูกสอนจากความทุกข์มากกว่า จากคำสังสอน มักจะมีถนนสองสายเป็ดให้เราเสมอในเส้นทางชีวิตของเรา นั้นคีอถนนแห่งการบังคับและถนนแห่งการเลือก เราสามารถเลือกอย่างมีสติ ที่จะทำงานที่แสดงสติปัญญาและความสร้างสรรค์ เรือยางภาษาอังกฤษ  เราเลิอกที่จะเจริญเติบโต ที่จะพิสูจน์ตัวเราเอง ที่จะเปลี่ยนแปลงเฟ้ออนาคตที่ด๊กว่า แต่ถ้าเราไม่เลิอก ที่จะทำอย่างนั้น เราจะถูกบังคับให้ทำ กภูหมายจะเข้ามาควบคุมเราทันที หากเราไม่เติบโดโดยผ่านการเลีอก เราจะถูกบังคับให้เติบโตโดยการผ่าน บทเรียนที่มาจากประสบการณ์ แต่อย่างที่เรารู้แล้วว่าบ่อยครั้งประสบการณ์ สามารถเป็นครูที่โหดร้ายมากคนหลายคนคิดว่ามีสงครามหริอการต่อลัระหว่างพลังความดีและ พลังความชั่วอย่างรุนแรง ไม่มีหลักฐานว่าพลังทั้งสองปะทะกันในแผนเชิง สร้างสรรค์ทั้งหมด อุปกรณ์ประกอบเรือยาง  เราลองมาดูกันสิว่าอะไรคิอสาเหตุของความทุกข์และ ปัญหาของมนุษยชาติ ชั่งเราสรุปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์และปัญหาของ มนุษยชาติเกิดจากความไม่เข้าใจ หากความเข้าใจยองมนุษย์ถูกยกให้สูงยี้น มีมากขึ้น โลกของเราจะพ้นจากความยุ่งเหยิงและการทำลาย

เรือยาง

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรือยางกลางแจ้ง อุปกรณ์กีฬาทางน้ำที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 3

เหตุผลประกอบกับคุณธรรม เพื่อให้เขาเป็นคนที่เหตุผล แสดง ความรู้สึกด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์
มอบหมายภารกิจให้เขาทำ อาจเป็นเรื่องเล็กๆ เหมาะ สมกับวัยของเขา เมื่อเขาทำได้สำเร็จกิควรให้รางวัลเขาโดยการ โอบกอด หรือหอมแก้ม เรือยางไวนิล  ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกดีกับความสำเร็จนั้น เมื่อผ่านพ้นไปแล้วพ่อแม่กิลองมอบหมายภารกิจที่ยากขึ้นอีกขั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเหมาะสมกับวัยและความถนัดของลูกเป็นที่ตั้ง และต้องเป็นเรื่องที่ดี เขาจะไต้ซึมช้บความดีเหล่านั้นเข้าสู่ ภายในจิตใจ เช่น การเป็นผู้ให้การมีนํ้าใจกับผู้อื่น ต้องคอยชื่นชม ให้กำลังใจเขาเมื่อเขาทำเรื่องดีๆ และพูดถึงผลที่จะตามมาเมื่อ ลูกๆ ไต้กระทำความดีสามารถ‘ฝักลูกให้เป็นคนที่มีความคิดยาวไกลไต้ตั้งแต่ แรกเกิดเลยทีเดียว ง่ายที่สุดคือ พ่อแม่ลองอ่านนิทานให้ลูกไต้ ฟังเป็นประจำองอุณหภูมิและลังเกดดูว่าลูกนั้นถนัด หรือสน,ใจในเรื่องใด แล้ว พาไปเรียนรู้ตามความเหมาะสมจากของจริง และพยายามถาม เขาถึงสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาฝันอยู่เสมอ  เรือยางภาษาอังกฤษ อาจจะให้เขาไต้แสดง ออกผ่านการวาดภาพกิไต้ถ้าลูกซึมซับบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆ ไต้จากการที่พ่อแม่ อ่านหนังสือนิทาน ลูกอาจกลายเป็นนักอ่าน เป็นหนอนหนังสือไดในอนาคต และการอ่านจะทำให้เขาได้ผจญภัย ได้ท่องเที่ยว อุปกรณ์กลางแจ้ง  ไปในโลกของหนังสือ ซึ่งเป็นลิ่งที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหน การรัก การอ่านจะทำให้เขาเกิดจินตนาการได้มากที่สุดทางหนึ่ง แต่พ่อ แม่ก็ควรเป็นฝ่ายที่คอยส่งเสริมโลกจินตนาการของลูกให้เป็นไป ในทางสร้างสรรค์ ให้เขามองในมุมดี ๆไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นไร สุขทุกข์ ทุกข์สุข หมุนเวียน ปะปนกันไป ปล่อยให้ลูกได้เผชิญ ได้เรียนรู้ความล้มเหลว ความ ผิดหวังด้วยตัวเอง เพราะเขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ ตรง ไม่มีในตำราเรียน พ่อแม่คอยให้คำแนะนำและคอยดูแลเขา อยู่ห่างๆ ปล่อยให้เขาได้คิดและตัดสินใจเอ่ง ท้ายที่สุดเขาจะ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่อสิ่ง ใดง่ายๆ เขาจะมีภูมิคุ้มกันทำให้เขาอยู่ในลังคมได้อย่างสง่างาม เรือยางมือสอง  และส่งเสริมเขาได้อย่างถูกต้องในเรื่องความประพฤติ การเรียน รูในสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ที่สำคัญเขาต้องคิดในทางบวก กาแสดงออกต่างๆ ต้องดีทั้งทางกาย วาจา ใจการมีทัศนคติที่ดี มีความคิดในเชิงบวกนั้น


เรือยาง