วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ห่วงยางเล่นน้ำ ช่วยบริหารหน้าท้องให้สวยงาม ตอนที่ 2

ทจะแสดงออกทางภาวะของอารมณ์!ด้ เป็นต้นว่าเมือมีคนเข้ามารบ กวนคุณในบ้าน โดยทีคุณยังไม่พร้อมทีจะต้อนรับ หรือเข้ามารบกวน ในลักษณะที่ก่อความวุ่นวายให้กับครอบครัวของคุณ แทนที่คุณจะอดทน อดกลั้นไว้จนทำให้เกิดอารมณ์เสียอยู่ในใจ และเกิดความเครียดขึ้นใน ทีสุดนัน คุณก็ควรที่จะแสดงออกโดยบอกให้เขารู้ตัวได้ด้วยคำพูด หรือ การกระทำ ไม่ควรเก็บกลั้นเอาไว้แตอย่างใดในสภาพที่คุณควรแสดง ออกเช่นนั้นแต่การแสดงออกทางอารมณ์นี้คุณควรจะต้องรู้จักตัวเองให้ มากพอสมควร ว่าคุณจะแสดงออกในสิงที่ถูกต้อง ห่วงยางแฟนซีราคา  เพราะบางครั้งถ้า คุณเอาแต่แสดงออกทางอารมณ์อย่างง่ายๆทุกเรื่องทุกราวและไม่เหมาะสม ก็จะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่มืการควบคุมอารมณ์ตัว เองได้เลย เป็นต้นว่าโกรธก็บ่น มีเรื่องเล็กน้อยเอะอะก็โวยวาย ไม่มี การสำรวมเลย เช่นนั้นไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนแอมะซอนอย่าลืมว่าการแสดง ออกทางอารมณ์นี้เป็นข้อแนะนำอีกเทคนิคหนึ่ง ที่ว่าควรจะรู้จักระบาย อารมณ์หรืแสดงออกทางอารมณ์เมื่อเกิดภาวะเครียดในใจเท่านั้น เมื่อคุณจะนำปัญหาที่รบกวนจิตใจไปปรึกษากับใครสักคนนั้น อย่าลืมว่าคุณควรจะคัดเลือกบุคคลผู้นั้นด้วยว่า เป็นคนที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในเหตุการณ'ของปัญหาด้วยหรือไม่แน่นอนว่าบุคคลที่คุณจะปรึกษานั้นย่อมเป็นบุคคลที่คุณร้สืก ดีกับเขา อาจจะยอมรับนับถือเขา อาจจะรักเขา หรืออาจจะจริงใจกับ เขาผู้นั้น แต่อย่างน้อยอีกประเด็นหนึ่งคุณควรจะพิจารณาด้วยว่าเขา เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณหรือไม, เป็นด้นว่าถ้าเขาทำงานอยู่ ในแผนกเดียวกับคุณ แล้วสิงที่คุณกำลังกลุ้มใจจนเป็นปัญหารบกวน ใจนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้างาน หากคุณไปปรึกษาเขา เขาจะอึดอัด และไม่กล้าที่จะให้คำแนะน่า หรือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรง มาได้ ด้วยเหตุผลว่าเขาเองก็ทำงานอยู่ในสายนั้น ดังนั้นคุณควร พิจารณาก่อน เพราะเมื่อคุณไปปรึกษาแล้วแต่คนผู้นั้นไม่สามารถ ปลอบโยนคุณแสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะน่าแก่คุณได้เท่าที่ควร  ห่วงยางคอฟลามิงโก้ คุณก็จะยิ่งเกิดความเครียด ฟลามิงโก้สูบลม รู้สืกผิดหวัง และมองเขาไปในทางลบก็ เป็นได้ในกรณีถ้าคุณต้องการแค'ระบายเท่านั้นในข้อต้นๆ ที่ได้กล่าว ไปแล้ว ในกรณีนี้คุณคุยกับใครก็ได้ที่คุณไว้ใจและเขาพร้อมที่จะพิง คุณแต่ในกรณีที่คุณต้องการผู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาหลังจากที่ได้ลอด้วยตัวเองแล้วในระยะหนึ่ง คุณก็สามารถแสวงหาความช่วยเหลือ จากบุคคลอื่นได้ และควรจะลองเลือกดูว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดอ่านพอสมควรบ้างหรือไม, กับเรื่องที่คุณจะไป ปรึกษาและให้เขาช่วยแก้ไขปัญหานั้นๆ บางทีถ้าคุณมองออกไปรอบข้าง แต่คุณไม่พบใครเลยที่คุณคิดว่าน่าจะมีความคิด หรือมีความสามารถ พอที่จะคิดแก้ไขปัญหาอันใหญ่โตที่คุณกำลังแบกอยู่นั้นได้ คุณก็ สามารถมองหาคนที่คุณไม่เคยคุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนเลยก็ได้  เป็นต้น ว่าบุคคลที่เป็นหมอ เป็นครู หรือเป็นผู้มีความรู้ใดๆ ที่อยู่ตามสถานที่ อันสามารถให้คุณโทรไปหาและคุยกับเขาได้ คนที่คุณไม่รู้จักคุ้นเคยมา ก่อนนั้นย่อมไม่มีส่วนเกี่ยวพันใดๆ กับชีวิตคุณทั้งนั้น เขาจะสามารถ ให้ความคิดเห็นให้คำแนะน่า หรือแก้ไขปัญหาคุณได้ดีกว่าคนที่สนิท และคุ้นเคยกับคุณก็เป็นได้

แพยางฟลามิงโก้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น