วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรือยางกลางแจ้ง อุปกรณ์กีฬาทางน้ำที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 3

เหตุผลประกอบกับคุณธรรม เพื่อให้เขาเป็นคนที่เหตุผล แสดง ความรู้สึกด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์
มอบหมายภารกิจให้เขาทำ อาจเป็นเรื่องเล็กๆ เหมาะ สมกับวัยของเขา เมื่อเขาทำได้สำเร็จกิควรให้รางวัลเขาโดยการ โอบกอด หรือหอมแก้ม เรือยางไวนิล  ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกดีกับความสำเร็จนั้น เมื่อผ่านพ้นไปแล้วพ่อแม่กิลองมอบหมายภารกิจที่ยากขึ้นอีกขั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเหมาะสมกับวัยและความถนัดของลูกเป็นที่ตั้ง และต้องเป็นเรื่องที่ดี เขาจะไต้ซึมช้บความดีเหล่านั้นเข้าสู่ ภายในจิตใจ เช่น การเป็นผู้ให้การมีนํ้าใจกับผู้อื่น ต้องคอยชื่นชม ให้กำลังใจเขาเมื่อเขาทำเรื่องดีๆ และพูดถึงผลที่จะตามมาเมื่อ ลูกๆ ไต้กระทำความดีสามารถ‘ฝักลูกให้เป็นคนที่มีความคิดยาวไกลไต้ตั้งแต่ แรกเกิดเลยทีเดียว ง่ายที่สุดคือ พ่อแม่ลองอ่านนิทานให้ลูกไต้ ฟังเป็นประจำองอุณหภูมิและลังเกดดูว่าลูกนั้นถนัด หรือสน,ใจในเรื่องใด แล้ว พาไปเรียนรู้ตามความเหมาะสมจากของจริง และพยายามถาม เขาถึงสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาฝันอยู่เสมอ  เรือยางภาษาอังกฤษ อาจจะให้เขาไต้แสดง ออกผ่านการวาดภาพกิไต้ถ้าลูกซึมซับบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆ ไต้จากการที่พ่อแม่ อ่านหนังสือนิทาน ลูกอาจกลายเป็นนักอ่าน เป็นหนอนหนังสือไดในอนาคต และการอ่านจะทำให้เขาได้ผจญภัย ได้ท่องเที่ยว อุปกรณ์กลางแจ้ง  ไปในโลกของหนังสือ ซึ่งเป็นลิ่งที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหน การรัก การอ่านจะทำให้เขาเกิดจินตนาการได้มากที่สุดทางหนึ่ง แต่พ่อ แม่ก็ควรเป็นฝ่ายที่คอยส่งเสริมโลกจินตนาการของลูกให้เป็นไป ในทางสร้างสรรค์ ให้เขามองในมุมดี ๆไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นไร สุขทุกข์ ทุกข์สุข หมุนเวียน ปะปนกันไป ปล่อยให้ลูกได้เผชิญ ได้เรียนรู้ความล้มเหลว ความ ผิดหวังด้วยตัวเอง เพราะเขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ ตรง ไม่มีในตำราเรียน พ่อแม่คอยให้คำแนะนำและคอยดูแลเขา อยู่ห่างๆ ปล่อยให้เขาได้คิดและตัดสินใจเอ่ง ท้ายที่สุดเขาจะ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่อสิ่ง ใดง่ายๆ เขาจะมีภูมิคุ้มกันทำให้เขาอยู่ในลังคมได้อย่างสง่างาม เรือยางมือสอง  และส่งเสริมเขาได้อย่างถูกต้องในเรื่องความประพฤติ การเรียน รูในสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ที่สำคัญเขาต้องคิดในทางบวก กาแสดงออกต่างๆ ต้องดีทั้งทางกาย วาจา ใจการมีทัศนคติที่ดี มีความคิดในเชิงบวกนั้น


เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น