วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณลุงคนหนึ่งออกกำลังกายทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ภรเป็นชำงกจองใหยูไนอำเภอปาโมกข์ จังหวัคอ่างหอง กจองของกรูกรเสิยงค้ คกังวาน เพราะหุ้าจากไม้ซน ค ม้แค่กนค้องการกจองของม้านกรูกรไปประจำ!เพาทย์หงสินอาชีพการทำกลองในอำเภอป่าโมกข์ เป็นที่แพร่หลายก็จริงแต่ กลองคุณภาพคงมีไม่กี่ที่เท่านั้น เชือกกระโดดนำเข้า และกลองของครูกรก็เป็นหนึ่งในนั้น ครูเอื้องเป็นเพื่อนสนิทของครูกรคนหนึ่ง แต่ทั้งสองก็ไม่ค่อยลง รอยกันเท่าไร เหตุเพราะแข่งขันกันทำกลองนั้นเอง แต่ถึงอย่างไรกลอง ของครูกรก็ดูจะเป็นต่อกลองของครูเอื้องอยู่ดีครูกรไม่มีลูกสืบสกุลเลยแม้แต่คนเดียว แม้ว่าตนจะแต่งงานกับ ป้านวลมาแล้วเกือบสิบปี อายุของคนทั้งคู่ก็มากขึ้นทุกวันๆ มีเพียง ลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นที่คอยดูแลครูกรและป้านวลส่วนครูเอื้องนั้นแม้จะมีชื่อเสียงการทำกลองไม่มากเท่าครูกรแต่ ก็โชคดีที่มีลูกชายสืบสกุล และลูกสาวอีก 1 คน นับว่ามีความสุขใน ครอบครัวเหนือครูกรมาก วันหนึ่งครูกรเกิดป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลองของครูกรก็ไม่มีคนสิบทอดต่อ เชือกกระโดดนักมวย เพราะลูกคิษย์ทุกคนรู้ว่า หากคิดจะไม่ทำกลองกับครูกรแล้ว ก็ไม่ควรเอาความรู้ไปทำ กลองที่ไหนอีก เพราะครูกรเคยอธิษฐานว่าหากใครทำเช่นนั้น ช่วิตจะมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นตลอดไปวันหนึ่งก็ถึงพิธีล้างกลองที่ปฏิบ้ตกันทุกปี แต่ปีนี้ต้องเป็นหน้าที่ ของป้านวล เพราะครูกรไม่สามารถทำเองได้ แต่ป้านวลก็เกิดพลัดตก นํ้า และจมนํ้าตายในที่สุด การจากไปของป้านวลทำให้ครูกรเสียใจอย่าง มากในวันเผาศพป้านวลนี้เอง เหมือนโชคชะตาที่กำหนดไว่ให้ชีวิต ของครูกรด้องมือันเป็นไปพร้อมกับป้านวล วันนั้นครูกรไม่สามารถไป เผาป้านวลได้ เพราะเป็นอัมพาตต้องนอนเสียใจอยู่แต่ในบ้านพลันอยู่ดีธรณีวิทยา ๆ ก็เกิดเพลิงไหม้บ้านของครูกร ไฟไหม้กระหนี้ามาก ขึ้นเพราะกลองทุกใบเป็นเชื้อไฟอย่างดี ครูกรนั้นเหมือนกับตายทั้งเป็น เพราะต้องทรมานถูกเผาทั้งเป็นจนตายเมื่อลูกศิษย์ลูกหากลับมาจากงานศพก็ต้องพบกับความสูญเสีย เชือกกระโดดราคาถูก  ครั้งใหญ่ เมื่อพบว่าบ้านครูกรมอดไหม้ทั้งหลัง ส่วนศพของครูกรก็ดำ เป็นเถ้าถ่าน ดูเหมือนอาชีพทำกลองของทุกคนคงจบลงที่นึ่แล้วส่วนครูเอื้องที่ทราบข่าวของครูกรก็เสียใจ แต่ในใจก็คิดว่าคู่แข่ง ของตนก็ไม่มีอีกแล้ว เหลือแต่จะทำอย่างไรให้กลองตนมืคุณภาพดี เหมือนของครูกรเท่านั้น จึงคิดที่จะชวนลูกศิษย์ลูกหาครูกรมาอยู่ด้วยกันเชือกกระโดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น