วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกายที่มีราคาแพง

ผู้จัดการที่มีความสามารถต้องจำได้ว่า เขามอบหมายอะไร ให้ใครทำ เขาต้องจำเพื่อติดตามผล จำว่ามีบางอย่างที่จะต้องทำ ให้เสร็จ ถ้าความจำล้มเหลวทุกสิ่งอาจจะพังครืน มันถูกลืม และ ไม่มีวันทำให้เสร็จลุล่วงใช้ระบบความจำ เชือกกระโดดราคาถูก ในการจำสิ่งดีๆ ที่พนักงานทำไต้สำเร็จ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การเชื่อมโยงซื่อหรือคำแทนกับความสำเร็จ นั้น กับคำแนะนำ กับปริมาณงานที่ทำโดยแต่ละคน แล้วจงแน่ใจ ว่าไต้แสดงความซาบซึ้ง นั่นเป็นสิ่งสำคัญ การทดลองได้พิสูจน์ ให้เห็นว่า ใครที่ได้รับการยกย่องชมเชยจะปรับปรุงงานได้มากที่สุด คนที่ต้องพิสูจน์ผลงานต่อไปไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง แม้แต่น้อย ดังนั้นจงแน่ใจที่จะจำเพื่อแสดงความซาบซึ้งใจ บางที มันอาจจะสำคัญกว่ารางวัลที่เป็นเงินทองคนอื่น มันเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่ทรงอำนาจคุณไม่สามารถ “ติดต่อ” กับผู้คนได้ ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าเขา เป็นใคร เขาสนใจอะไร แต่ไม่ใช่ในระดับผู้บริหาร ในฐานะที่เป็น ผู้จัดการ คุณต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนรู้สึกว่าเขามีความ สำคัญ การให้คนอื่นคิดในทางที่ดีกับคุณไม่มีอะไรมากไปกว่าเท่าๆ กับการทำให้เขาคิดในสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคัวเองรือสื่อทางศิลปะ มักทำ เอาใจใส่กันและจำ ข้อมูลของแต่ละคน ใช้ความพยายามในการจำและเรียกซื่อคน (มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ลุดที่เขาครอบครองอยู่) ใช้ความพยายาม ที่จะจดจำข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ และชีวิตส่วนตัวของเขาผู้พิพากษา Felix Frankfuter กล่าวว่า “ความสุภาพเป็นเครือง หล่อลืนของสังคม” มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ และแต่ละครั้งที่คุณ สุภาพกับใครๆ โดยวิธีที่กล่าวข้างต้น คุณกำลังรับรู้ว่าเขาสำคัญ และมีความใส่ใจเพียงพอที่ได้พยายามจำเขาหรือเธอความจำที่ผ่านทา?'ฟิกฝนคือหนึ่งในทักษะซึ่งสอนคุณให้ อัตโนมัติว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่งจำเป็นในจินตนาการของ เชือกกระโดดเพิ่มกล้าม  คุณในการกำหนดความเชื่อมโยงและกระชับแน่น ดังนั้นคุณจะ ขยายจินตนาการออกไป เพราะคุณกำลังใช้มันมากกว่าที่คุณเคย ทำมาก่อนให้อัตโนมัติ และการให้ไต้มาเพื่อความจำอันเหลือเชื่อ จะทำให้คุณเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นเป็นสิ่งที่วิเศษสุดที่มีอยู่ในที่นี้มักบริหารทุกคนยืนยันอย่างแข็งชันว่าธุรกิจของเขาและ เธอต้องการความคิดสร้างสรรค์โดยไม่มีข้อยกเว้น ทุกคน เห็นพ้องต้องยันว่า ความจำเป็นส่วนผสมหลักในการปลุกความคิด สร้างสรรค์คำจำยัดความของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ การนำ ข้อมูลที่ผ่านมาหรอประสบการณ์มารวมกันด้วยวิธีการ ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ มันมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ แนวความคิดเรื่อง “บ่าของยักษ์” ของนิวตันก็คือ คุณ ต้องมีสิงกระตุ้นทียิงใหญ่ คือความกลัว และใช้ความคิดของ คนอย่าง Aristotle, Plato ระบบความจำที่ได้รับการแกฝนได้ถูก นำมาใช้โดยนักพูดซาวกรีก ระบบหนึ่งในประสบการณ์ คือ ระบบ laci ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความคิดกับสถานที่ต่างๆ ของตนเองCicerqo เชือกกระโดดมือสอง  บรรยายถึงวิธีที่เขาใช้ระบบความจำในใจและวิธี ที่นักกฎหมายและหมอในสมัยของเขานำระบบความจำมาช่วย ตังนั้น ในการสร้างระบบความจำ คุณได้ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์จริงๆ (มีวิธีการมองแบบกว้างไกล)คุณสามารถยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ได้เหมือนกับนิวตัน ถ้า คุณมีความคิดสร้างสรรค์ และแกที่จะสร้างจินตนาการโดย การกำหนดความสัมพันธ์ และคุณลามารถใช้ความสามารถที่ได้ มา เพื่อความจำแบบใหม่เพื่อคุ้นเคยกับ “ยักษ์’ ในอาชีพของคุณ
เชือกกระโดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น